Pitanje

Ako se nasmijemo osobi koja padne, bez da želimo da se ismijavamo, pri čemu istoj osobi to ne smeta. Da li smo tada griješni?

Odgovor

Sva zahvala pripada Allahu Gospodaru svih svjetova. Svjedočim da ne postoji niko dostojan obožavanja mimo Allaha, i da je Muhammed sallallahu 'alejhi ve sellem Njegov rob i poslanik.

Naizgled smijeh kada neko padne je od dozvoljene šale, i isto ne uzrokuje neku štetu. Otuda je dozvoljeno da se smijemo ako neko padne ukoliko ta osoba ne bi bila povrijeđena tim smijehom, i ako taj smijeh ne uključuje ismijavanje.

U fusnoti u Sunenu Ibn Madže, Es-Sindi rahimehullah spominje: ”Šala predstavlja (istinit) govor namjenjen da zabavi, ne da povrijedi druge, a ukoliko dođe do toga da povrijedi nekoga onda se to smatra ismijavanjem.”

Takođe u djelu”Mirkat El-Mefatih ‘ala Miškat El-Mesabih” se spominje: ”Šala predstavlja veselje s drugima bez da se čini šteta, ali ukoliko neko bude uvrijeđen, onda je to ismijavanje.”

A Allah najbolje zna.