Odgovor

1:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Prvo:

Žena je preča za skrbništvo nad svojim djetetom sve dok se ne uda, odnosno dok dijete ne dostigne punoljetstvo. Dijete je u ovom životnom razdoblju potrebnije da bude u nježnosti i brizi svoje majke, a ona je više sažaljiva i sposobnija (za nježnost i brigu) od drugih. Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je ovakav sud donio upravo u njenu korist, kao što je u hadisu Abdullaha ibn ‘Amra radijellahu 'anhuma: „Neka je žena kazala: O Allahov Poslaniče, ovo je moj sin, moj je stomak bio njemu posuda, moja dojka njemu pojilo, moja njedra njemu nosilo, a njegov je babo mene razveo i želi da ga otrgne od mene. Pa joj reče Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ti si preča njemu sve dok se ne udaš.“ 2

Shodno ovome, osnova kod skrbništva djeteta jeste da ono pripada majci sve dok se ne uda, dok god ona pazi na ono što je korisno za njezino dijete, pazi da ga se poduči vjeri, odgoju, a ne zapostavlja ga niti ohrabruje na loše ponašanje.

Rekao je Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah: „Kome god da dadnemo prednost od roditelja, zaista mu dajemo prednost kada njime dolazi do koristi djevojčice, ili kada djevojčica putem tog roditelja odagnava od sebe štetu. Dočim, kada postoji šteta za nju (djevojčicu) uz jednog od roditelja, onda je drugi (roditelj) preči nje, bez sumnje. 3

Drugo:

Svakome od roditelja kada se rastave pripada pravo da vide i posjete svoga sina. Ovo je stvar na kojoj su islamski pravnici saglasni, a određivanje vremenske granice u tome se vraća na ono što je ustaljeno u običaju (nekog naroda). Granica boravka djeteta u očevoj kući petkom danju tokom svake sedmice je dobra granica, kako je to vidljivo. Ovo važi sve dok boravak djeteta kod nje ne utiče loše na dijete. Stoga bi bilo lijepo i u vašem slučaju da se usaglasite oko ovoga uz obostrano zadovoljstvo. A to što se bojite psihičkog uticaja na dijete zbog njegove udaljenosti od oca i rodbine s očeve strane, – pa isto može prizivati i njegova majka zbog udaljenosti djeteta od nje i rodbine s njezine strane. Ne poričemo da postoji psihički uticaj na dijete kod premještanja iz okoline u kojoj je živio, i to je jedna od negativnih posljedica za djecu, i gotovo da nije čist nijedan razvod od toga. S druge strane, blizina djeteta njegovoj majci i brizi koju ona pruža ima ulogu da u većini slučajeva nadomješta spomenuto.

Kada dijete doživi sedam godina ima pravo da bira između roditelja i ostaje kod onoga kojeg je izabrao.

Bilježi Ebu Davud rahimehullah od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao nekom djetetu oko kojeg su se sporili njegovi roditelji: „Ovo je tvoj babo, a ovo je tvoja majka – uzmi za ruku koga god hoćeš od njih.“ On uzeše svoju majku za ruku, pa je ona otišla s njime. 4

Rekao je Ibn Kudameh rahimehullah: „Davanje prednosti kod skrbništva biva zbog prava roditelja, pa se prednost daje onome ko je sažaljiviji jer je udio prava djeteta kod takvoga veći. Suosjećajnost i sažaljivost se razmatra po pretpostavci velike vjerovatnoće kada razmatranje same sažaljivosti nije moguće. Kada dijete dospije do granice da sam od sebe analizira (stvari) i razlikuje između plemenitosti i onoga što to nije, pa se onda prikloni jednome od roditelja – taj njegov postupak ukazuje ko je prema njemu blaži i sažaljiviji. Tada se tome roditelju daje prednost. Ovo (razlučivanje između roditelja) smo ograničili na sedam godina jer je to prvo stanje djeteta u kojem Zakonodavac naređuje roditelju da se obraća djetetu naređujući mu namaz, i zato što se majci daje prednost dok je dijete malehno zbog njegove potrebe da ga se nosi i neposredno uslužava, a majka je bolje upoznata o tome. Po ovome postupam. Kada se nije u potrebi za ovim mjerama, onda se izjednačuje pravo oba roditelja zbog blizine oboga djetetu, pa se uzima za ispravno ono što dijete izabare.“ 5

Što se tiče tvog slučaja, ako se uspostavi da majka zapostavlja svoje dijete i uskraćuje mu ono u čemu je njegova korist, a zbog dužine njezina boravka i zauzetosti od njega6, onda se taj slučaj treba uputiti na šerijatski sud da iznova pogleda slučaj skrbništva djeteta.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/245991