Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu):

Eto, to je Džennet koji ste u nasljedstvo dobili za ono što ste radili” (El-A'raf, 43)

Preispitaj sebe da li izvršavaš i ostvaruješ ova djela:

-Iskreno ispovjedanje svoje vjere Allahu 'azze we dželle  ;

-Davanje savjeta Njegovim robovima iskreno Njega radi;


-Posjedovanje čistog srca prema Allahovim  
'azze we dželle robovima, naročito u smislu prevare, zavisti, mržnje i onoga što proizilazi iz nabrojanog od ezijeta i sličnog;


-Strah u srcu kada se spomene Allah 
'azze we dželle;


-Skrušenost srca prilikom slušanja Njegovog spomena i Njegove knjige te povećanje imana s tim;


-Ostvarivanje tevekkula –oslonca  na Allaha
'azze we dželle;


-Strah od Allaha
'azze we dželle  u tajnosti i javnosti;


-Zadovoljstvo s Allahom
subhanehu we te'ala  kao Gospodarom, Islamom kao vjerom i sa Muhammedom sallallahu 'alejhi ve sellem  kao Poslanikom;


-Stalno osjećati da je Allah Uzvišeni blizu roba;


-Preovladavanje ljubavi prema Allahu  
'azze we dželle i Njegovom Poslaniku   sallallahu 'alejhi ve sellem nad svim stvarima i samim sobom;


-Ljubav u ime Allaha  
'azze we dželle, mržnja u ime Allaha 'azze we dželle  , davanje radi Njega, a i uskraćivanje radi Njega;


-Svaki pokret ili mirovanje, govor ili šutnja, da bude radi Allaha
subhanehu we te'ala;


-Privikavanje duše na pokornost u djelima i udjeljivanju imetka;


-Priželjkivati i radovati se dobrim djelima;


-Žalostiti se radi loših djela i tugovati zbog istih;


-Jako prisustvo osjećaja stida kao i lijepog ahlaka;


-Voljenje i željenje svojoj braći vjernicima ono što se voli i želi samom sebi, dobročinstvo prema vjernicima a posebno komšijama, podržavanje vjernika i njihovo pomaganje, žalošćenje zbog onoga što njih žalosti.

 

Dersovi odgoja
Halid b. Abdur-rahman El-Husejnan rahimehullah

 

Preuzeto sa:

stazomislama.com