Predhodni dio: http://istina.ba/prolazak-ispred-klanjaca-ii-dio/

Prolazak žene ispred klanjača

Jedan dio islamskih učenjaka smatra da će namaz biti pokvaren ukoliko ispred klanjača prođe žena. Taj stav dokazuju predajom koju bilježi Imam Muslim.

Abdullah ibn Samit prenosi od Ebu Zerra radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

„Kada neko od vas odluči klanjati neka stavi ispred sebe sutru makar u veličini jednog dijela sedla a ako ispred klanjača ne bude to namaz će mu pokvariti magarac, žena i crni pas.” Rekoh: O Ebu Zerre, šta je poenta u crnom psu mimo crvenog i bjelog psa? Reče: O bratiću moj, isto to sam ja pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je rekao: – ‘Crni pas je šejtan!'“ 1

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

„Namaz će prekinuti žena, magarac i pas, a od toga se štitimo sutrom u veličini sedla!“  2

Na osnovu ovoga smatraju da ako čovjek klanja farz namaz i ispred njega prođe žena on namaz mora obnoviti.

Međutim, drugi dio učenjaka smatra da se ovdje radi o kvarenju potpunosti nagrade tj.da će ove stvari odvratiti klanjača od skrušenosti i prisutnosti u namazu pa mu on neće biti potpun a ne da će namaz biti pokvaren.

To dokazuju sljedećim predajama:

Od Urve ibn Zubejra radijallahu anhu, se bilježi da je Ajša radijallahu anha, pitala: „Šta kida namaz – pa rekosmo: Žena i magare. Ona reče: Zar da je žena poput loše životinje? Ja bih, poput dženaze, bila opružena ispred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok bi on klanjao namaz!“  3

Također, Muslim bilježi u istom poglavlju prije ovoga hadisa riječi Aiše, radijallahu anha:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

-“Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao svoj namaz čitavu noć a ja bih bila opružena između njega i kible. Pa kada bi htio da klanja vitr probudio bi me da i ja klanjam vitr.”  4

Ove i druge predaje dokazuju da prisustvo žene ispred klanjača ne kvari namaz niti utiče na njegovu vrijednost.

Stavovi uleme po ovom pitanju 5 :

Namaz je ispravan bilo ko ili šta da prođe a na tebi je obaveza da odvraćaš i ne dozvoliš da neko prođe ispred tebe dok si u namazu. Ovo se prenosi od Osmana, Alije, Ibn Omera, te od Ibn Musejjiba, Se'ida ibn Džubejra, Ša'bija i Urve, ovo je stav Malikija, Šafija i Sufjana Es-Sevrija.

Namaz će pokvariti ove tri kategorije; žena, magarac i pas. Ovo se prenosi od Enesa ibn Malika i većine savremenih učenjaka.

Jedan dio uleme kaže da će namaz pokvariti prolazak žene u hajzu i crni pas samo. Ovo se prenosi od Abdullaha ibn Abbasa i Ata'a ibn Ebi Vebbaha.

Neće namaz biti pokvaren osim ako prođe crni pas. Ovo se prenosi od Aiše, Imama Ahmeda i Ishaka.

U prilog prvome stavu, da namaz neće biti pokvaren već se misli na skrnavljenje nagrade i potpunosti namaza je i rivajet kod Buharije gdje stoji da je Ibnu Šihab pitao svog amidžu o namazu:

يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ

„Da li ga (namaz) može nešto prekinuti – pa reče: Ne može ga ništa prekinuti!“ 6

A Imam Malik i Ibn Ebi Šejbe bilježe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Osmana i Alije da su rekli:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

-“Namaz ništa ne može prekinuti od onoga što prolazi ispred klanjača.” 7

I ovo je ispravniji stav bilo da žena prođe ispred muškarca ili žene, ili muškarac prođe ispred žene iako je, kako smo pojasnili to zabranjeno i veliki grijeh ali namaz neće biti pokvaren.
Kada klanjač nema sutru

Šejh Munedžid spominje ovo pitanje pa kaže: “Druga situacija je ako nije sebi uzeo sutru tada nema pravo (ne pripada mu) osim dio dokle čini sedždu. Ovo mišljenje je bliže (istini) od mišljenja islamskih učenjaka. Pa se dozvoljava onome ko hoće da prođe ispred klanjača (koji nema sutru) da to uradi izvan prostora u kojem ovaj čini sedždu. Jer je zabrana spomenuta u hadisu da ne smije proći ‘ispred njega’ a prostor nakon mjesta gdje se čini sedžda ne smatra se prostorom zabrane (بين يدي المصلي).

Kaže šejh Usejmin, rahimehullah, u djelu Šerhul-Mumti’:

ذلك لأن المصلِّي لا يستحقُّ أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحقُّ أن يمنعَ النَّاس مما لا يحتاجه

-“To zato jer klanjaču ne pripada osim onoliko koliko mu je potrebno za namaz. I on nema pravo da sprečava ljude (da prođu) od onoga za čim nema potrebu.” 8

Ovo je u situacijama kada čovjek mora proći ispred klanjača koji nema sutre (perde) ispred sebe, a onaj koji prolazi ne može sačekati dok ovaj završi sa namazom.

A Allah najbolje zna.

Preveo i pripremio: prof. Ifet Zukorlić