Pitanje:

Prije neko vrijeme sam liječio (ljude) šerijatskom rukjom iz Kur'ana i sunneta, i sad sam to prekinuo. Razlog tome je što sam se probudio iz svog sna polovinom noći i našao na svom licu dva udarca, kao da su žigosanje vatrom, lice mi je bilo crveno, i povraćao sam uz (povišenu) temperaturu. Začudio sam se.

Da li je ovo osveta šejtana džina prema onima što uče rukju? Uz znanje da sam redovan u učenju jutarnjeg i večernjeg zikra za zaštitu (od džina), i neka je hvala Allahu na tome.

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždždid:

Hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Ovaj belaj i teškoća ponekad pogađaju muslimana od šejtana, jer, kao što musliman biva izložen ljudskom uznemiravanju, batinama i vrijeđanju, tako može biti izložen istome od strane šejtana.

Šejtani dominiraju i vladaju nad nekim ljudima s razlogom ili bez njega, čine to raznim vrstama ezijećenja u tijelu, ili imetku i slično tome. I ovo je poznata i raširena stvar. Ako nije tako, – pa od čega si onda liječio ljude učeći im rukju?!

Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah:

„Šejtani uspostavljaju prijateljstva sa nekim ljudima koji rade ono što oni vole od širka, grijeha i nepokornosti Allahu. Pa ponekad ih (ljude) obavještavaju o nekim stvarima gajba da bi ih ovi otkrili (pred drugima). Nekada uznemiravaju one koji se žele usprotiviti njihovim evlijama (među ljudima), uzrokujući ubistva, razbolijevanje i slično. Nekada primamljuju svojim evlijama one koje oni žele među ljudima. Nekada ukradu iz imetka ljudi za svoje evlije, biva to od novca, hrane, odjeće i slično. Pa onda neko misli da je to od kerameta/čuda šejtanovih evlija (od ljudi), a ono je zapravo ukradena stvar (putem šejtana)…“1

Obaveza je muslimanu u ovakvoj situaciji da bude bogobojazan i sabura, da od Allaha traži pomoć i otklanjanja tog zla, da sebi uzme šerijatsku zaštitu putem zikra, redovnog učenja Kur'ana, učenja zikra ujutru i naveče, poslije namaza, pred spavanje, i putem drugih posebnih (za neku situaciju) i opštih zikrova. Takođe da čuva redovno učenje nekog dijela Kur'ana, da ne ostavlja učenje Kur'ana, naročito sure El-Bekareh, jer šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekareh.

Ne možemo kategorički tvrditi da je to što ti se desilo zbog toga što si praktikovao učenje rukje. Međutim, kažemo: vrati se učenju šerijatske rukje ljudima dok god time koristiš ljudima i pomažeš im u otklanjanju štete i odagnavanju te nedaće, i čvrsto se drži u tome šerijatskih propisa i adaba.

Bilježi imam Muslim rahimehullah od Džabira ibn Abdullaha radijellahu 'anhuma da je rekao:

„Jednog od nas je ujeo akrep, a bili smo sjedili sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem. Pa reče neki čovjek: Hoću li učiti rukju? Pa on sallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: Ko može da koristi svom bratu, neka to učini.“ 2

Otuda, može biti da to što te zadesilo bude od ujeda. U tom slučaju, potreban si da stvar razmotriš sa doktorom. Šta god bilo od dva moguća stanja, to je iskušenjem i obaveza ti je da se s time nosiš s strpljenjem i očekujući nagradu. Nemoj se mnogo zapošljavat s pitanjem osvete šejtana prema onima što uče rukju, jer mnogo upuštanje u to primamljuje vesvese/ružne misli i čini čovjeka da je izložen šejtanu pa da njime zavlada raznim vrstama vesvesa i ezijeta.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/240537