Pitanje:

Da li dobro ostaje da traje na dunjaluku u vremenu smutnji? Ako je odgovor ‘da’ željela bih dokaz, a ako je odgovor ‘ne’ opet bi željela dokaz. Kako da se sačuvam u vremenu smutnje?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Znaj – Allah te uputio – da dobro postoji i traje u Vjerovjesnikovom sallallahu 'alejhi ve sellem ummetu do nastupa Časa sudnjeg, i da će neprestano postojati skupina iz ovog ummeta koja je vidljiva na istini, koji čine dobro i pozivaju njemu – tako sve do Sudnjeg dana.

Prenosi se od Mu'avije radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Neprestano će u mom ummetu postojati skupina koja izvršava Allahovu naredbu, neće im naštetiti onaj ko ih utjeruje u laž niti onaj ko se s njima razilazi, sve dok ne nastupi Čas sudnji, a oni su na tome.“ 1

Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Primjer mog ummeta je primjer kiše: ne zna se da li je bolji njezin početak ili njezin kraj.“ 2

Rekao je El-Kadi Nasirudin El-Bejdavi rahimehullah kada objašnjava uzrok zbog kojeg se desi pomršenost kod onoga kome se pomrse pojmovi: ‘Zato što se svaki od ova dva perioda izdvaja svojom posebnošću koja iziskuje nužno postojanje dobra u tome razdoblju. Kao što, među svim kišnim etapama, svako razdoblje kiše donosi korist za rast (bilja); ovo se ne može negirati smatrajući da neka kišna etapa nema korist. Zaista su prvi (od ummeta) povjerovali zbog onoga što su posvjedočili i vidili od nadnaravnosti (Kur'ana), i dočekali su poziv Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem sa odazivom i imanom, dok su potonji (od ummeta) povjerovali u gajb/transcedentno zbog obimnosti dokaza koji su im dostupni, pa su slijedili one prije njih u dobročinstvu. Onako kako su se prve generacije potrudile u izgradnji, podizanju i osnivanju (islamskog društva na principu Kur'ana i sunneta), tako su se posljednje generacije potrudile u odstranjivanju, čišćenju i uređivanju (muslimanskog društva od neislamskih elemenata); i prvi i drugi su potrošili svoj život u ustoličenju i stabilnosti sunneta, te njegovom potvrđivanju. Svakom od njih je oprošteno, njihov trud je hvale vrijedan, a nagrada osigurana.“ 3

Dakle, kada dobro i vjerovanje prestanu da postoje na Zemlji, njihov nestanak će biti pozivom za nastup Časa sudnjeg, jer će se Smak svijeta desiti nad najgorim stvorenjima.
Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Neće nastupiti Čas sudnji sve dok se na Zemlji ne bude govorilo: Allah, Allah.“ 4

Prenosi se od ‘Abdurrahmana ibnu-š-Šimase El-Mehrija rahimehullah da je rekao: „Bio sam kod Mesleme ibn Muhalleda rahimehullah, a kod njega bijaše ‘Abdullah ibnu ‘Amr ibnu-l-‘As radijellahu 'anhuma. Tada ‘Abdullah radijellahu 'anhu reče: ‘Neće nastupiti Čas sudnji osim nad najgorim stvorenjima, biće gori od sljedbenika paganstva, neće ništa od Allaha zamoliti osim da će to vratiti protiv njih.’
I dok oni bijahu u tom stanju priđe ‘Ukbe ibn ‘Amir radijellahu 'anhu, te mu Meslema rahimehullah reče: ‘O ‘Ukbe, čuj šta govori ‘Abdullah!’ pa ‘Ukbe radijellahu 'anhu reče: ‘On je znaniji. Što se tiče mene, čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: ‘Neprestano će biti skupina iz mog ummeta koja će se boriti po Allahovoj odredbi, nadvladavaće svoga neprijatelja, neće im štetiti onaj ko se bude s njima razilazio, sve dok im ne dođe Čas sudnji a oni budu na tome.’ Tada ‘Abdullah radijellahu 'anhu reče: ‘Upravo tako. Zatim će Allah poslati vjetar poput vjetra miska, njegov dodir će biti kao dodir svile, i neće ostaviti nijednu dušu u čijem je srcu vjerovanje koliko težina zrna a da je neće uzeti. Poslije će ostati najgori ljudi – nad njima će nastupiti Čas sudnji.'“ 5

Ovo su dokazi iz sunneta o postojanju dobra u svakom vremenu, i da ono neće nestati do nastupa Časa sudnjeg.

Što se tiče razumskih dokaza, pa ovome svjedoče osjetila i posmatranje (ljudi i nj.stanja): neprestano su među nama dobri ljudi, koji popravljaju situaciju, utrkuju se u dobru, troše svoje vrijeme u širenju dobra i radu po tome, u izmišljanju dobra i nastojanju da budu od koristi ljudima, pa čak i u vremenu smutnje. I hvala Allahu, mnogo je ovakvih situacija koje zapažamo, i poznate su ljudima. Allaha molimo da nas učvrsti na Svojoj vjeri, i da nam poveća činjenje dobra koje On voli.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/272376