Pitanje:

Imam priliku za posao pekara u restoranu koji u svom kompleksu sadrži pekaru. Ubjeđen sam da restoran u neislamskim zemljama uslužuje alkoholna pića. Moje pitanje je: Postoji li (šerijatska) smetnja da radim u ovoj pekari, ne u samom restoranu gdje se uslužuju alkohol i svinjetina? Dakle, ja bih isključivo pravio hljeb. Molim vas za dogovor, odgovor je hitno potreban, naročito jer sam bio nezaposlen dug period. Allah vas nagradio svakim dobrom.

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Sva zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.

Nema smetnje da se radi u spomenutoj pekari dok god je tvoj posao ograničen isključivo na pravljenje hljeba/peciva, i da ne učestvuješ u pripremi alkoholnih pića, njihovom nošenju/istovaru i usluživanju.

Ovo pitanje sam predočio našem šejhu Abdurrahmanu El-Berraku – Allah ga sačuvao – pa je rekao da nema smetnje u tom poslu kada se radi u neislamskim zemljama. Dočim, da je taj posao u islamskim zemljama, i da su restoran i pekara vlasništvo iste osobe, onda ne bi trebao musliman da radi s takvom osobom na način da istog bojkotuje i time osporava takav njegov rad.

A Allah najbolje zna

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/261380