Pitanje:
Zašto su Ebu Bekr i Omer radijellahu 'anhuma ukopani pored Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i kakva je važnost toga?

Odgovor:
Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid:

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Ebu Bekr i Omer radijellahu 'anhuma su jako željeli da budu ukopani pokraj Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, pa se ‘Aiša odazvala tome, bereket zatražila, i požurila da se odazove njemu, te dala prednost drugima nad sobom.

Bilježi imam Et-Taberi rahimehullah od ‘Omera ibn ‘Abdullaha da je čuo ‘Urveta i El-Kasima ibn Muhammeda rahimehumallah da su rekli: „Ebu Bekr radijellahu 'anhu je oporučio ‘Aiši radijellahu 'anha da ga se ukopa pokraj Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem, pa kada je preselio iskopao mu se kabur i postavila njegova glava pored ramena Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem.“ “ 1

Što se tiče Omera ibnu-l-Hattaba radijellahu 'anhu – on je to tražio od ‘Aiše radijellahu 'anha i pobrinuo se oko toga bojeći se da mu to ona ne dozvoli.
Bilježi imam Buharija rahimehullah od Omera ibnu-l-Hattaba radijellahu 'anhu da je, dok je bio na samrtničkoj postelji nakon što je uboden, naredio svome sinu ‘Abdullahu radijellahu 'anhu: „Otiđi kod ‘Aiše, majke pravovjernih i reci joj: ‘Omer te selami’, ne govori ‘vladar pravovjernih, jer ja to od danas nisam, i reci: ‘Omer ibnu-l-Hattab traži da mu dopustiš da bude pokopan kod dvojice svojih drugova'… Ona reče: ‘Htjela sam to mjesto zadržati za sebe ali ću mu ga danas prepustiti.’ Kada se Ibn Omer radijellahu 'anhuma vratio povikali su: ‘Došao je ‘Abdullah ibn Omer.’ Reče Omer radijellahu 'anhu: ‘dignite me.’ Neko ga je pridigao pa on upita: ‘Kakva je vijest kod tebe? On odgovori: ‘Ono što si volio – dopustila je.’ Omer radijellahu 'anhu doda: Hvala Allahu, ništa mi nije bilo važnije od toga.'“ “ 2
Želja i nastojanje da se bude ukopano pored dobrih ljudi je raširena praksa, itekako poznata kod dobrih Allahovih robova. To su željeli i nastojali mnogi od prethodnih i potonjih generacija muslimana. Pa kako onda da se bude ukopano pored prvaka svih poslanika i najboljeg čovjeka među svim ljudima?

Rekao je Ibnu Bettal rahimehullah: „Zaista je ‘Omer radijellahu 'anhu zatražio dopuštenje od ‘Aiše radijellahu 'anha i zaželio to mjesto, jer je isto bilo u njezinoj kući pa je otuda ona imala pravo na njega, i imala je zbog toga pravo da sebi dadne prednost, međutim ustupila ga je Omeru radijellahu 'anhu. Prethodno je ‘Aiša radijellahu 'anha vidjela san koji joj je ukazao na to što je poslije učinila. Vidjela je tri mjeseca da su pla u njezino krilo, pa je to ispričala Ebu Bekru radijellahu 'anhu. Poslije kada je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem preselio bijaše i ukopan u njezinoj kući, pa je Ebu Bekr radijellahu 'anhu rekao: ‘Ovo je jedan od tvojih mjeseci, i ovaj je najbolji.

Iz ovoga se uzima u fikhu da je propisana revnost u tome da se bude ukopano pored dobrih preminulih robova, u nadi da će se na njih spustiti milost pa zadesiti i ukopane komšije, ili iz želje da će ih snaći dova dobrih ljudi koji posjećuju na kaburovima dobre Allahove robove. “ 3
Od postupaka Musaa 'alejhisselam je bilo i to da je pri smrti tražio od Allaha da ga približi Svetoj zemlji za daljinu koliko se baci kamen. Ovo bilježe Buharija: 1339 i Muslim: 2372.

Rekao je Ibnu Bettal rahimehullah: „Značenje Musaove 'alejhisselam molbe da ga se približi Svetoj zemlji – Allah najbolje zna – jeste zbog vrijednosti da su u Svetoj zemlji ukopani mnogi vjerovjesnici i dobri ljudi. Otuda je pohvalno da se bude pokraj njih nakon smrti, kao što je pohvalno da se bude s takvima u komšiluku tokom života. To je zato što ljudi od posebne vrijednosti ciljaju posebno vrijedna mjesta, pa posjećuju i kaburove dobrih ljudi doveći Allahu za njih.“ 4

Rekao je Ibnu Kudameh rahimehullah: „Pohvalan je ukop na mezarje gdje su u mnoštvu prisutni dobri ljudi i šehidi, da bi se zadobio njihov bereket, i takođe na časnim mjestima. Bilježe Buharija i Muslim svojim lancem prenosilaca da je Musa 'alejhisselam, nakon što mu je došla smrt, tražio od Allaha da ga približi Svetoj zemlji za koliko se dobaci kamenom. Rekao je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Kada bih bio tamo pokazao bih vam njegov kabur kod crvene pješčane dine.'“ 5

Rekao je El-Behuti rahimehullah: „Pohvalno je takođe da se ukopa tamo gdje ima mnogo dobrih Allahovih robova, kako bi mejita zadobio njihov bereket. Zbog toga je Omer radijellahu 'anhu tražio od ‘Aiše radijellahu 'anha da bude ukopan pored svoja dva prijatelja sve dok mu to nije dozvolila. 6

Rezime:
Ebu Bekr i Omer radijellahu 'anhuma su oporučili da budu ukopani pored Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem. Bili su njegovi najprisniji prijatelji tokom života, nerazdvojivi drugovi u teškoći i lahkoći, pri dragoj i mrskoj stvari, pa su stoga i voljeli da budu najbliži ljudi njemu u kaburu nakon njegove smrti. Niko nije preči tog mjesta od njih dvojice radijellahu 'anhuma, zato ih je Allah time i počastio.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/271361