Pitanje:

Ja sam momak koji se, elhamdulillahi, pridržava vjere. Živim u jednoj evropskoj zemlji. Moj otac ne klanja i često kocka. Jednog dana je zaradio određeni novac na toj igri i rekao da će mi kupiti auto i kuću od tog imetka, međutim, ja sam mu saopštio da želim biti sačuvan tog novca.

Sad ne znam kako da postupim – da li da primim to od njega ili ne?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala Allahu, i neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.

Prvo:

Allaha molimo da te učvrsti na istrajnosti, uputi tvog oca, obraduje te njegovom ispravnošću (u vjeri), i opskrbi te da mu činiš dobročinstvo i budeš poslušan.

Dragi naš brate u vjeri, nema sumnje da je tvoj otac u velikoj opasnosti (za nj.vjeru), da je iskušan velikim belajom, a pravo svakog iskušanog kod nas (muslimana) je da mu budemo milostivi, izrazimo blagost i sažaljenje naspram njegovog stanja, da budemo prijatni u pozivanju njega kako bi ga izbavili iz stanja u kojem se nalazi. Neka namaz bude prvo čemu ćeš posvetiti pažnju u njegovom pozivanju i usmjeravanju na ispravno, pa makar postepeno (stupanje u namaz), te blag odnos prema njemu. Nadati se da Allah uputi njegovo srce i raširi prsa pa da uspostavi namaz i izrazi pokornost Gospodaru svih svjetova.

Drugo:

Nema sumnje da ti je sigurnije i preče da odbiješ taj imetak, jer je srž tog imetka kojeg bi uzeo zadobiven na haram način od strane njegovog vlasnika. Gledajući na jako razilaženje koje postoji među učenjacima u pogledu dozvoljenosti uzimanja takvog imetka, ipak je preče da se iz bogobojaznosti sustegneš od toga. Zatim, takav čin će ti više pomoći da pojasniš svome ocu propis toga, i da je haram zarađivati na kocki. Nadati se da Allah uputi njegovo srce kada vidi da njegovo dijete odbija taj imetak i susteže se da se njime koristi.

Ako, pak, budeš bio u potrebi za tim imetkom, pri čemu ti predstavlja teškoću da pokažeš svoju neovisnost prema tom imetku, ili ako će tvoje neprihvatanje tog imetka imati za posljedicu prekidanje odnosa između tebe i tvog oca, ili loše veze između vas – onda, nadamo se, nemaš grijeha da prihvatiš taj imetak od njega, makar on bio zarađen na haram način. Ovo važi iz razloga što imetak koji je haram zbog načina njegove zarade –  poput kamate, kocke ili podmićivanja – biva dozvoljen drugome koji ga nije zaradio kada mu je isti poklonjen, ili se iz njega izdržava druga osoba. Ovaj propis je potvrdio veći broj učenjaka, i to je pravna decizija (fetva) koja je izdana na ovoj internet stranici.

A Allah najbolje zna.

 

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/242079