Pitanje:

Ponekad kada vozim auto nađe se pokraj mene ili ispred mene motocikl pa se bojim da ga mogu udariti, ili da on iznenada promjeni svoj pravac kretanja, jer većina motocikala ne posjeduje pokazivače pravca i druge uređaje ili ogledalo, a što nekada zna uzrokovati ljudske i materijalne štete. Pa da li mi je dozvoljeno da u takvoj situaciji izvršim preticanje motocikla unatoč tome što vozim putem na kojem je zakonom zabranjeno preticanje. Ovo pitam jer se bojim za sebe da odem u zatvor1i da mi se oduzme dozvola upravljanja vozilom, a takođe se bojim da ubijem motociklistu (tj.zbog njegove nepravilnosti), kao i da uzrokujem sudar onih koji se kreću iza mene?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Trebalo bi da se čovjek pridržava saobraćajnih pravila na putevima, jer su ta pravila kao i cio saobraćajni sistem postavljeni s ciljem očuvanja ljudskih života i imetka. Kršenjem ovih pravila šteta se ne vraća samo na vozača, već obuvata i druge ljude mimo njega. Saobraćajne nesreće koje se događaju na putevima su ustvari rezultat nepridržavanja pravila i uspostavljenog sistema saobraćaja, i iste bivaju uglavnom usljed greške više učesnika (u saobraćaju), a što povećava odgovornost onoga ko krši ta pravila, i  dodatno terete njegovu ličnost brojim islamskim propisama, poput krvarine, otkupa (za grijeh), nadoknade štete i ostalog.

Shodno ovome, trebalo bi da se pridržavaš saobraćajnih pravila, a ako se desi to što si spomenuo u pitanju i bojiš se da će tebe zadesiti šteta zbog blizine motocikla tvom autu, onda si u mogućnosti da ti usporiš kako bi taj motorista tebe pretekao i udaljio se. A ako ova situacija bude ozbiljna na način da ne preostaje ništa drugo nego da ti motoristu pretekneš, onda inšaAllah nema smetnje u tome, ali uz uslov da dobro utvrdiš da je put ispred tebe čist (nema vozila), i da tvoje preticanje ne uzrokuje štetu nekome drugome.

U šerijatu je potvrđena odanost ka propisanosti izvršenja manje od dvije štete kako bi se odagnala veća. Stoga, ako situacija bude varirala između straha od štete koju će nanijeti motorista i štete koja se ogleda u kršenju saobraćajnog pravila, i pri tome je neminovno da se učini jedna od ove dvije stvari, onda će se učiniti manja od dvije štete (tj.zabranjeno preticanje, a radi izbjegavanja veće štete i ne uzrokujući štetu nekome drugome, kako je prethodno naglašeno)

Bilježe imam Buharija i imam Muslim rahimehumallah od ‘Aiše radijellahu 'anha da joj je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem  rekao: O ‘Aiša, da tvoj narod nije vremenski tako blizu paganstvu, izdao bih naređenje za Ka'bu, pa bi se porušila, a onda bi ugradio u nju ono što je izvađeno iz nje, i prilijepio bih je (vratima) za zemlju i stavio joj dvoja vrata: istočna i zapadna, i sa njom bih dostigao Ibrahimove temelje…“  2

Dakle, postavljanje Ka'be na temeljima Ibrahima 'alejhisselam je korist (u vjeri), ali je prepreka tome bila šteta koja je mnogo veća, a to je odvratnost ljudi zbog rušenja Ka'be i njihovo osuđivanje toga. Dake, Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je ostavio ovu korist kako bi odagnao veću štetu.

Došlo je u komentaru Ez-Zerkanija na El-Muvettu, tj u komentaru ovog hadisa: „U hadisu je dokaz da se ostavlja ono što je ispravno iz straha da se dogodi veća šteta.“ 3

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/225272