Fikh

Musliman ukopan na kršćansko groblje bez da mu se klanjala dženaza?

Pitanje:

Jedan naš brat Francuz je preselio, Allah mu se smilovao, a bio je prihvatio islam. Nažalost, njegova porodica je odbila da isporuči njegovo mrtvo tijelo kako bi ga okupali, umotali u kefine i klanjali dženazu namaz. Oni su izvršili njegov ukop u kršćansko groblje na njihov način.

Moje je pitanje kako da mu klanjamo dženazu namaz? Da li da odemo na kršćansko groblje, stanemo naspram njegova groba i klanjamo tu dženazu, ili da mu klanjamo dženazu u odsustvu u mesdžidu/džamiji? Uz napomenu da mi možemo ući na kršćansko groblje.

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedžid

Odgovor:

Ako je musliman ukopan bez da mu se klanjala dženaza namaz, klanjaće mu se dženaza u odsustvu ako je ukopan u drugoj zemlji/državi, a ako je ukopan u svojoj zemlji klanjaće mu se na kaburu.

S obzirom da je ovaj naš brat ukopan u kršćansko gorblje koje obiluje krstovima i ikonama, – da li će mu se klanjati nad kaburom ili u odsustvu? Iznio sam ovo pitanje pred našeg šejha Abdurrahmana El-Beraka, Allah ga sačuvao, pa je rekao:

„Klanjaće mu dženazu nad kaburom, ne šteti prisutnost krstova i ikona.“

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/227758