Šejh Sejid El-Affani u svojoj knjizi o ihlasu (iskrenosti)
spominje:

Abdullah ibn Mubarek je rekao: ”Razvijaj ljubav prema nepoznatošću, skrivanju od ljudi, i mržnji prema slavi. Ne pokazuj sebe kao nekog ko voli da bude nepoznat, skriven od ljudi tako uzdizajući sebe iznad drugih. Činjenica da sebi pripisuješ zuhd (asketizam, neovisnost) te upravo izvodi iz prostora zuhda jer time ćeš sebi prizvati hvalu i divljenje drugih ljudi.” 1

Nepoznatost mu nije sramota
Onome ko je od vrlina i od potpunosti
Jer i Noć Kadr nam je ostala nepoznata
A ona je najbolja od noći

”Moj brate, ako želiš put iskrenosti, bježi od buke i zveckanja slave. Bježi od vike koja dolazi sa poznatošću. Budi poput korijena drveta; drži ga uspravnim i daje mu život a samo je skriveno pod zemljom i ne možeš ga vidjeti. Ili budi poput temelja građevine, da nema temelja ne bi ni zidovi bili pravljeni a ni same kuće ne bi bilo a ipak ih niko ne vidi.”2

Ibrahim En-Nehai je rekao: ”Oni (ispravni prethodnici) nisu voljeli pokazivanje djela koja su radili u tajnosti.”3

El-Fudajl Ibn Ijad je rekao: ”najbolje od znanja i djela je ono što je skriveno od ljudi.”4

Sufjan Es-Sevri je rekao: ”Svako djelo koje sam predstavio pred ljudima ne računam ni u šta.” 5

Vuhejb Ibn El-Vird je napisao svome bratu sljedeće: ”Po vanjštini tvoga znanja, dospio si na visok status i poštovanje ljudi. tako da traži kod Allaha viši status i bliskost vrlinom skrivanja djela. I znaj da se ova dva statusa međusobno poništavaju.”6

Halid ibn Durejk je rekao o Ibn Muhajrizu: ”Imao je dvije osobine koje nisam vidio ni kod koga drugoga od ljudi koje sam upoznao od ovog umeta. Bio je najdalji od tišine pri izgovaranju istine kada bi došao do nje svejedno koga naljutio a kome bilo drago. A nije bilo nikog kao njega u skrivanju svojih dobrih djela pa čak i od sebe samoga.” 7

Imam šafija je rekao: ”Učenjak traba da svoja djela sakrije između sebe i Allaha Uzvišenog. Zaista sve što pokaže od svoga znanja i djela ljudima slabo će mu koristiti na Sudnjem Danu.” 8

Što se tiče ajeta iz Kur'ana:

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٦

16 Reci: "Ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći, opet ćete samo kratko uživati."

El-Ahzab, 16


قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧

17 Reci: "Ko će vas od Allaha zaštititi ako On hoće da vas zlo snađe, ili, ko vam može nauditi ako On želi da vam milost ukaže?" Osim Allaha, oni neće naći sebi ni zaštitnika ni pomagača.

El-Ahzab, 17

El hasan El-Basri je rekao u tefsiru ovih ajeta: ”Ovi ljudi su sakrili svoja dobra djela tako da je Allah za njih sakrio ono što ni jedno oko nije vidjelo i ni jedno uho nije čulo.”

Neka nam Allah pomogne u činjenju i čuvanju ispravnog nijeta i dobrih djela.

Izvor: http://alsiraat.co.uk/articles/love-to-be-unknown