Pitanje:

Da li je dozvoljeno konzumiranje hrane i pića u restoranima u kojima se poslužuju alkoholna pića?

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid:

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Ako dotični ima mogućnost da jede u nekom drugom restoranu, onda mu nije dozvoljeno da jede u takvom restoranu (gdje se uslužuje alkohol), jer se isti postupak smatra međusobnim pomaganjem na grijehu i neprijateljstvu sa onima koji konzumiranju alkohol, a Allah je ovo zabranio. Ako, pak, nije moguće da jede u drugom restoranu (gdje se ne uslužuju alkoholna pića), onda mu je dozvoljeno da, zbog nužde, jede u takvom restoranu (gdje se konzumira alkohol). Ovaj propis važi zbog riječi Uzvišenog (u prijevodu): „… i u vjeri vam ništa teško nije propisao“, te zbog Allahovog govora u drugom ajetu: „Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti…“ 1

Međutim, i kada osoba jede u restoranu gdje se uslužuje alkohol, može da jede i pije samo od onoga što je Allah dozvolio.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/13025