Na ovo pitanje ćemo odgovoriti u sljedećim tačkama:

Podjela pokreta koji nisu sastavni dio namaza. (fetva šejha Usejmina, rahimehullah)
Neko kuca na vrata, dijete u opasnosti a čovjek u namazu. (fetva šejha Munedžida)
Koja je odrednica za broj i način tih pokreta. (fetva šejha Ibn Baza, rahimehullah)
Podjela pokreta koji nisu sastavni dio namaza

Osnova pokreta u namazu za kojima nema potrebe je pokuđenost (mekruh). Zato pokrete u namazu dijelimo na sljedeće kategorije:

Pokreti koji su vadžib (farz).
Pokreti koji su haram (zabranjeni).
Pokreti koji su sunnet (pohvalni).
Pokreti koji su dozvoljeni (mubah).
Pokreti koji su pokuđeni (mekruh).

Pokreti koji su vadžib su oni pokreti na kojima opstoji i na kojima se zasniva ispravnost namaza. Kao na primjer da klanjač na svojoj obući vidi nečistoću (nedžaset). Tada mu biva obaveza da napravi pokret kojim će ukloniti tj.sazuti obuću i ukloniti je od sebe. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem , je jedne prilike predvodio namaz kada mu je došao Džibril, alejhi selam, i obavijestio ga da mu je na nanulama (papuče) prljavština. Pa ih je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem , izuo dok je bio u namazu i nastavio je sa namazom (nije ga prekinuo). 1

Ili da neko bude okrenut u pravcu gdje nije kibla pa ga neko upozori ovome je obaveza da se usmjeriti prema kibli bez toga da prekida namaz. (jer je čistoća a i okretanje prema kibli uvjet ispravnosti namaza)

Pokreti koji su strogo zabranjeni su nepotrebni uzastopni pokreti kojih je puno. Jer ovakvi pokreti poništavaju namaz a i ako ga ne ponište oni su zabranjeni jer je to uzimanje Allahovih ajeta za podsmijeh. (puno uzastopnih nepotrebnih pokreta)

Preporučeni (sunnet) pokreti su svi oni pokreti koji su sa ciljem upotpunjavanja sunneta u namazu. Kao na primjer da se čovjek pomjeri da bi poravnao saf. Ili da ispred sebe vidi prazno mjesto u safu pa ga popuni dok je još u namazu. Ili ako se saf malo razdvoji pa se on pomjeri kako bi zbio saf. Kao i svi drugi pokreti koji su sa ciljem upotpunjavanja namaza. Dokaz ovome je slučaj Iban Abbasa, radijellahu 'anhu, koji je klanjao sa Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem , tako što je stao sa njegove lijeve strane.

فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه

-“Pa me je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem , uzeo za ruku i pomjerio na desnu stranu.” 2

Dozvoljeni pokreti su oni koji su neznatni u slučaju potrebe, ili ih je puno u slučaju nuzde.

Neznatni pokreti u slučaju neke potrebe. Kao što je postupak Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem , sa Umamom njegovom unukom), kćerkom Zejnebe, radijallahu anha.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها

“Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem , bi klanjao namaz i držao bi Umamu, kćerku Zejnebe bint Resulillah, alejhi selam, i Ebil-Asa ibn Rebi'a. Pa kada bi stajao na kijamu držao bi je a kada bi otišao na sedždu ostavio bi je.” 3

Puno pokreta ali radi nužne potrebe. Kao što je u riječima Allaha, dželle še'nuh:

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨

238 Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte.

El-Bekare, 238


فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ٢٣٩

239 Ako se budete nečega bojali, onda hodeći ili jašući. A kada budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On naučio onome što niste znali.

El-Bekare, 239

Onaj koji hodi i klanja nema sumnje da čini puno pokreta ali ako su oni zbog nužne potrebe onda je to dozvoljeno i neće pokvariti namaz.

Pokuđeni (mekruh) pokreti su svi mimo spomenutih kategorija. I osnova kod pokreta u namazu koji nisu sastavni dio namaza je pokuđenost. Na osnovu ovoga kažemo onima koji prave pokrete u namazu (koji nisu od samoga namaza) vi činite pokuđenu stvar koja umanjuje vašu nagradu za namaz. Ovo se često može vidjeti jedan se igra sa svojih sahatom, perom, gutrom (šalom), bradom, i sl. Sve ovo potpada u kategoriju pokuđenih pokreta koji ako ih bude puno i budu uzastopni onda je to haram i pokvariće namaz!!

Zbirka fetvi šejha Usejmina, rahimehullah. (13/198, br.fetve 603)
Na ovo ćemo još dodati fetvu šejha Munedžida:

PITANJE:
Kako će klanjač postupiti ako bude ometen tokom namaza nečim što se događa u njegovom okruženju, npr. neko kuca na vrata, ili je dijete u opasnosti time što se igra sa utikačem za struju i sl. što bi od klanjača zahtijevalo da se pomijera u namazu?

ODGOVOR:
Ako je klanjač u potrebi da uradi mali pokret u namazu, poput otvaranja vrata, isl. to neće smetati sve dok je okrenut u pravcu kible.

Dokaz spomenutom je ono što bilježi Ebu Davud da je Aiša, radijAllahu anha, rekla:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه. وذكر أن الباب كان في القبلة

“Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem , je klanjao a vrata bila zatvorena, ja sam prišla vratima i tražila da ih otvori, on se pomjerio, otvorio vrata i vratio se namazu ne prekidajući ga (prenosioc kaže da su vrata bila u pravcu kible)!” 4

Isti propis važi za ženu koja klanja a u potrebi je da napravi manje pokrete, lijevo ili desno, naprijed ili nazad, kako bi sačuvala svoje dijete od neke opasnosti, štete, isl., kada joj to neće naštetiti namazu.

Također i u slučaju ako ti spadne rida’ (pokrivač gornjeg dijela tijela), klanjač ga može podići, a i ako se izar (pokrivač donjeg dijela tijela) opusti, možeš ga zategnuti.

Šerijat je dozvolio klanjaču u nekim (nužnim) slučajevima čak i učestale pokrete pa makar se i okrenuo mimo pravca kible, što je dokazano hadisom Ebu Hurejre  radijellahu 'anhu, gdje on kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem , rekao:

اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب

“Ubijte dvije crne životinje dok klanjate: zmiju i škorpiju!” 5

Također, sprječavanje osobe da ti pređe sedždu odgurnuvši ga je propisano, kao što bilježi Buharija u hadisu Ebi Saliha es-Semmana, koji kaže:

“Vidio sam Se'ida el-Hudrija na dan džume kako klanja sa pregradom (sutrom) ispred njega koja ga je štitila da mu neko ne pređe sedždu. Međutim, mladić iz plemena Benu ebi Mu'ajt (neki kažu da je to bio Velid ibn Ukbe) htjede da pređe preko mjesta sedžde te ga Ebu Se'id odgurnu u grudi. Mladić pogleda unaokolo, ali ne nađe nijedan drugi put kojim bi prošao osim tuda, te opet pokuša proći. Ebu Se'id ga ovaj put još žešće odgurnu, te ga ovaj prokunu.

Nakon ovoga mladić ode Mervanu te mu se požali na Ebu Se'idov postupak. Nakon što Ebu Se'id uđe kod Mervana ovaj mu reče: “Šta ti je, zašto si tako postupio sa svojim amidžićem (sin tvog brata u Islamu), o Ebu Se'ide?” – Ovaj reče: “Čuo sam Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem , da kaže:

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان

“Ako neko od vas klanja sa pregradom ispred njega koja sprječava da mu ljudi pređu preko sedžde, a neko pokuša proći tuda, neka ga odgurne, a ako ovaj odbije (da se vrati uporno nastavljajući), neka se bori sa njim jer to je šejtan!” 6

A šejh Ibn Baz  rahimehullah, je ovako odgovorio:

PITANJE: Kakav je propis o onome ko u namazu čini pokrete koji nisu njegov sastavni dio? Da li je njegov namaz ispravan? Postoji li kakva odrednica za broj i način tih pokreta?

ODGOVOR: Sunnet je da vjernik pristupi obavljanju namaza srcem i tijelom, te da bude skrušen; radilo se o farz – namazu ili nafili, jer Allah, dželle šanuhu, kaže:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١

1 Ono što žele – vjernici će postići,

El-Mu'minun, 1


ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ٢

2 oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,

El-Mu'minun, 2

Obaveza je biti smiren u namazu, što i jeste jedan od njegovih najbitnijih ruknova, kako to stoji u obraćanju Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem , čovjeku koji je ne smirivši se, nepravilno klanjao. Rekao mu je:

ارجع فصل، فإنك لم تصل

”Vrati se i ponovo klanjaj, jer nisi klanjao!’ Ponovivši svoj namaz tri puta, čovjek je kazao: ‘O Allahov Poslaniče, tako mi Onoga Koji te posla s Istinom, ja ne umijem bolje pa poduči me.’ Tada Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem , reče:

إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها

“Kada stupaš u namaz, upotpuni abdest, zatim se okreni prema Kibli i izgovori tekbir, potom prouči iz Kur’ana ono što ti je lahko. Zatim učini ruku’ tako da se na njemu potpuno umiriš, potom se podigni toliko dok se potpuno ne ispraviš. Spusti se na sedždu, tako da se na njoj potpuno smiriš, onda se ispravi na sjedenje toliko da se na njemu potpuno umiriš. Zatim se spusti na sedždu da se na njoj dobro umiriš. Tako radi tokom cijelog namaza.” 7

U predaji koju bilježi Ebu Davud (859) stoji:

ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ

“…zatim prouči ‘Ummul-Kur’an’ (Fatihu) i ono što Allah bude htio (što ti je lahko).”

Ovaj vjerodostojni hadis ukazuje na to da je smirenost glavni uslov namazu bez kojeg namaz nije ispravan. Ko ne bude smiren u svom namazu, kao da ga nije ni obavio. Smirenost je srž namaza i dužnost je da vjernik uloži mnogo truda u ostvarivanje ispravnog namaza.

Što se tiče ograničenja suvišnih pokreta na tri; ne postoji hadis koji govori o tome. To je stav nekih učenjaka za koji ne postoji dokaz kao potpora tom mišljenju. Međutim, pokuđeno je u namazu činiti radnje koje nisu u vezi s njim (trljanje nosa, brade ili namještanje odjeće).

Ako bi ti pokreti postali učestali, namaz bi bio pokvaren. Ne bi kvarilo namaz, ukoliko ti pokreti ne bi bili uzastopni, svejedno da li to izgledalo malo ili puno. Iako imamo ovu činjenicu u vidu, dužnost je da vjernik pazi na skrušenost i da ne čini suvišne radnje (svejedno da li one bile česte ili ne), kako bi što potpunije i što ispravnije obavio namaz. Među dokazima koji upućuju na to da mali broj suvišnih radnji i pokreta, kao i onih koji nisu uzastopni, ne kvari namaz jeste pritvrđeni hadis u kojem stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem , jednog dana, dok je bio u namazu ‘Aiši, radijallahu anha, otvorio vrata …

Prenosi se hadis od Ebu – Katade da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem , dok je predvodio ljude u namazu, u naručju držao svoju unuku Umamu, Zejnebinu kćerku. Kada bi išao na sedždu spustio bi je, a kada bi se dizao, ponovo bi je uzeo.

ŠEJH IBN BAZ (Fetve učenjaka dvaju harema – 99 str.)

Preveo sa arapskog: Ifet Zukorlić