EkonomijaRazno

Kamatarenje kao zanat (drugi dio)

Ovo je . dio od 3 u serijalu Kamatarenje kao zanat

Kamate koje banke obračunavaju na kredite koje izdaju ili na depozite koje primaju od pravnih ili fizičkih lica se u osnovi formiraju na finansijskim tržištima. Prilikom formiranja kamatnih stopa na zajmove, banke obračunavaju dodatnu maržu kako bi regulisale rizik pojedinih dužnika, ili ta sredstva koristila zapokrivanje gubitaka po osnovu zajmova. Znači, banka radi neizvjesnosti koja postoji kod vraćanja zajma, kako bi zaštitila svoj vlastiti interes, a to je da ne ostvari gubitak i tako ostane profitabilna u poslovanju, zaračunava veće kamatne stope koje ponovo idu na teret dužnika. Da banke imaju mogućnost da znaju koji zajam neće biti vraćen ne bi ga ni odobrile, zato i koriste ova sredstva kojima sebi stvaraju garanciju za daljnje poslovanje.

Glavne opcije kod određivanja kamatnih stopa jeste odabir fiksne (nepromjenljive) ili varijabilne (promjenljive) kamatne stope. Banke su prije tradicionalno primjenjivale ovu prvu vrstu kamatnih stopa, dok se danas fiksne stope koriste uglavnom za kratkoročne kredite, dok dugoročno su te stope varijabilne. Jedan od razloga primjene tih varijabilnih stopa jeste i stopa inflacije, jer dugoročno gledajući, vrijednost novca se može promijeniti pa time dolazi i do promjene u vrijednosti kamate koja se vraća. Znači u slučaju veće stope inflacije veća je i kamata koja se vraća i obratno, jer banke primjenjuju promjene kamatnih stopa koje nastaju na finansijskom tržištu.

Vezano za prethodno spomenuto, za dužnika prihvatanje kamatne stope ima svoje rizike kao i za banku. Usljed visoke stope inflacije, profitabilnost dužnika će se umanjiti, a time i njegova mogućnost otplate kredita i plaćanje kreditnih obaveza, što za banku svakako predstavlja nepovoljnu situaciju.

U slučaju fiksnih kamatnih stopa na kredite ili depozite, banke bi se mogle suočiti sa gubitkom svoje profitabilnosti okoliko dođe do porasta kamatnih stopa na finnskom tržištu. Posmatrajući sve pomenuto, možemo zaključiti da su banke institucije koje preko leđa svojih građana pa i države ostvaruju svoje vlastite interese tj, profit i to rade bezdušno u svakom pojedinom slučaju.

Obradio: Ahmed B.