Jedan od dokaza poslanstva Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem jeste obavještenje da će biti u ovome ummetu onih koji će slijediti sunnet – praksu židova i kršćana.

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه

-“Vi ćete zaista, slijediti praksu onih prije vas; stopu po stopu čak i ako bi oni ušli u pokvarenu gušterovu rupu i vi biste za njima.”  1

Jedna od osobina židova a koja je na žalost prisutna kod određenih skupina jeste ono što bilježi Imam Buhari u Sahihu da su židovi bili upitani o Abdullahu ibn Selamu radijellahu 'anhu , a oni ne znajući da je prihvatio Islam počeli ga hvaliti. Kada je izašao među njih i pozvao ih ISTINI i posavjetovao ih rekli su mu:

شرُّنا وابن شرِّنا
-“Najgori od nas, sin najgoreg!”

Tako neke skupine vole samo onoga koji je sa njima. A mrze one koji ih na Pravi put sa jasnim dokazom pozovu.

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّٰصِحِينَ ٧٩

79 a on ih je već bio napustio i rekao: "O narode moj, prenio sam vam poslanicu Gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju."

El-A'raf, 79

Šejhul-Islam, Ibnu Tejmijje rahimehullah kaže: “Ljudi koji vole samo one koji se sa njime slažu, i koji mrze samo one koji se sa njima ne slažu – su oni koji razbijaju redove muslimana, i koji izazivaju razilaženje u ummetu!

Pa uzmite pouku o razumom obdaren

Autor: Ifet Zukorlić