Uprkos tome što blisko surađuje i prima milione dolara pomoći od Amerike, Izrael se ipak tereti za kršenje preko 200 UN-ovih rezolucija i za blisku saradnju sa terorističkim organizacijama u Iranu i Pakistanu.

Iako zvuči čudno da Izrael odgovara opisu odmetničke države po američkim standardima, s obzirom na prisan odnos između Amerike i Izraela, ukoliko uzmemo u obzir definiciju odmetničke države sklopljenu od strane američke vlade uvidjećemo da, ne samo da Izrael odgovara tom opisu, nego i sama Amerika.

U 2002. godini u Strategiji nacionalne sigurnosti Bijela kuća je pod opis odpadničke države navela slijedeće:
“Svaka država koja se na nasilan način odnosi prema svojim građanima i na nepropisan način troši državne resurse za ličnu korist ljudi na vlasti spada pod opis odmetničke države.
Svaka država koja ne poštuje međunarodna prava, nema poštovanja prema susjednim zemljama i krši mirovne sporazume koje su sami potpisali spada pod opis odmetničke države.
Svaka država koja je odlučna da pribavi oružje za masovno uništenje, kao i drugo moderno naoružanje koje planira da koristi kako bi njime prijetila svim onima koji se ne slažu sa njihovim državnim planovima, spada pod opis odmetničke države.
Svaka država koja potpomaže terorizam u svijetu spada pod opis odmetničke države.

Svaka država koja krši osnovna ljudska prava, kao i svaka država koja mrzi Sjedinjene Američke Države i sve ono što se veže za njih, spada pod opis odmetničke države.”

Prije nego nastavimo treba napomeniti da ovo nije nikakav direktni napad na Izraelce niti Jevreje, nego jednostavno apliciranje američke definicije na izraelsku državu.

 “Svaka država koja ne poštuje međunarodna prava, nema poštovanja prema susjednim zemljama i krši mirovne sporazume koje je sama potpisala.”

U vremenu kada je ovaj tekst pisan Izrael je svojom vanjskom politikom već prekršio preko 220 UN rezolucija. Veliki broj kritika je primio na račun šestodnevnog rata u kojem je okupirao dijelove teritorije Egipta, Jordana i Sirije. Iako nam nije poznato kakav će biti položaj ovih teritorija u budućnosti opće je poznato da je čin naseljavanja na okupiranu teritoriju u suprotnosti sa Četvrtom ženevskom konvencijom, a već od 2012. godine preko 600.000 izraelaca je naseljeno na ovim okupiranim teritorijama.

Izrael je bio meta međunarodne zajednice i u 2008./09. zbog rata u području Gaze. Tada je Vijeće za ljudska prava UN-a oformilo tim koji je bio poslan da provjeri optužbe za kršenje međunarodnih zakona na palestinskoj teritoriji.

Ovaj tim je predvodio Richard Goldstone, bivši glavni tužilac Međunarodnog suda Ujedinjenih nacija za sukobe na području Rwande i bivše Jugoslavije.

U ovom izvještaju, poznatom kao “Goldstone-ov izvještaj”, Izrael se kritikuje za kršenje velikog broja međunarodnih zakona, između ostalih za blokadu Gaze, namjerno ciljanje civila prilikom napada, korištenja ljudi kao živih štitova, kao i korištenje bijelog fosfora pri napadima na naseljena područja. Bijeli fosfor, koji izaziva smrtonosne opekotine, korišten je čak i u napadima na objekte UNRWA (UN Relief and Work Agency) u Gazi.

Iako je Vijeće za ljudska prava UN-a podržalo ovu istragu, kao što je Amnesty International osudio događaje u Palestini kao “22 dana smrti i uništenja”, Američki kongres je izglasao rezoluciju o nepodržavanju ovog izvještaja za 344 naprema 36 glasova.

“Svaka država koja je odlučna da pribavi oružje za masovno uništenje, kao i drugo moderno naoružanje koje planira da koristi kako bi njime prijetila svim onima koji se ne slažu sa njihovim državnim planovima, spada pod opis odmetničke države.”

Iako je Izrael zadržao nejasan stav u pogledu posjedovanja nuklearnog oružja, opšte je prihvaćeno da posjeduju između 75 i 400 komada nuklearnog naoružanja.

Američki kongres je stavio Iran na listu zemalja koje posjeduju hemijsko naoružanje, kao i na listu zemalja vlasnica biološkog naoružanja, a bivši američki presjednik Jimmy Carter, kao i generalni direktor Agencije za atomsku energiju Muhamed El Baradei, su izjavili da Izrael posjeduje i nuklearno naoružanje.
Jedan od tehnologa koji je radio u iranskom centru za nuklearna istraživanja Nagev je osuđen na 18 godina zatvora radi objavljivanja da je Iran proizveo i nuklearno oružje.

“Svaka država koja potpomaže terorizam u svijetu spada pod opis odmetničke države.” 

“Narodna vojna organizacija u zemlji Izrael” drugačije prepoznatljiva pod nazivom “Irgun” je poznata po raznim terorističkim napadima na arapske i britanske mete još od 1937. Godine.

Njihove mete su bili ne samo civili, vozovi, hoteli, nego i Britanska ambasada u Rimu i centar Britanske obavještajne službe u Jerusalemu. Irgun je proglašen terorističkom organizacijom od strane američkog presjednika Churchilla, Alberta Einsteina i drugih a istim nazivom su opisani i u New York Timesu 1948. godine.

Irgun se pripaja zvaničnim odbrambenim snagama Izraela, a 1979. Godine počinje se dodjeljivati posebna medalja sa njihovim imenom i u njihovu čast.

Još jedna od terorističkih organizacija koje su se pridružile izraelskoj vojsci je i poznata teroristička organizacija Lehl drugčije poznata kao STERN grupa. Njihove mete su takođe bili civili, žene i djeca. Među nekim od njihovih nedjela je svakako masakr u Deir Yassinu, a njihove mete su bili su i zvaničnici Ujedinjenih nacija, kao i neki britanski zvaničnici. 1949. godine ova skupina se takođe pripaja Izraelskoj vojsci a 1980. počinje dodjela medalja sa njihovim imenom i u njihovu čast. Njihov bivši vođa Yitzak Shamir je proglašen premijerom Izraela 1983 i 1986 godine. (27)

 “Svaka država koja krši osnovna ljudska prava, kao i svaka država koja mrzi Sjedinjene Američke Države i sve ono što se veže za njih, spada pod opis odmetničke države.”

Ukoliko koristimo UN-ovu opću deklaraciju o ljudskim pravima koja je usvojena 1948. kao kriteriji ljudskih prava, lahko ćemo uvidjeti da Izrael krši mnoge članove te deklaracije:1
Američka vlada je svjesna da Izrael koristi razne metode fizičkog mučenja kako bi pridobila priznanja od svojih zarobljenika još od 1978. kada je State Department dobio poruku iz konzulata pod nazivom Jerusalem a-19, u kojoj je navedeno da se dva američka mladića nalaze u izraelskom pritvoru zajedno sa još dva palestinska mladića i da se fizički zlostavljaju. Mladići su bili optuženi da su kamenicama gađali izraelski vojni autobus, a zatim bili osuđeni od strane izraelskog vojnog suda. Uz ovu poruku se navode i druge poruke pod nazivinima Jerusalem 1500 i Jerusalem 3239 u kojima je navedeno da se slične taktike redovno koriste nad palestinskim zarobljenicima.

Godine 1987. Izraelska vlada je oformila komisiju koja je provjerila ove optužbe o navodnom zlostavljanju i krivokletstvu predvođenu bivšim članom vrhovnog suda Mosheom Landauom.

Ova komisija je nekon 4 mjeseca podnijela dva odvojena izvještaja u kojima je opravdala korištenje sile nad zatvorenicima tvrdeći da se korištenje iste ne može izbjeći. Uz to je navela da osuđuju lažno svjedočenje ali su protiv pokretanja bilo kakve optužnice prema izraelskim zvaničnicima koji su počinili krivokletstvo.2

 

Izraelska organizacija za ljudska prava BTselem navodi da postoji preko 300 palestinskih zatvorenika koji se u vremenu pisanja teksta nalaze u pritvoru bez ikakvog suđenja ili pokrenute optužnice.

Ovaj čin je u suprotnosti sa UN-ovom deklaracijom o opštim ljudskim pravima, međunarodnim pravilnikom o civilnim i političkim pravima kao i četvrtom Ženevskom konvencijom.

Palestinci koji su zarobljeni budu u pritvoru u periodu od nekoliko mjeseci, pa sve do nekoliko godina, a među zatvorenima se nalaze i osobe mlađe od 18 godina.

Američka podrška Izraelu

U navodima službe za istraživanja američkog kongresa (CRS) Izrael se nalazi na prvom mjestu liste zemalja koje primaju novčanu pomoć od Amerike, kako u godišnjem primanju sve od 1976., tako i u sveukupnom periodu još od Drugog svjetskog rata.

Od 1985. godine SAD je Izraelu isporučivala oko 3 milijarde dolara godišnje, a poseban položaj Izraela se može primjetiti i na činjenici da se ova sredstva isporuče u prvih 30 dana fiskalne godine, dok se za ostale zemlje koje primaju ovu vrstu pomoći sredstva uplaćuju kasnije u toku godine.

Uz ovo je bitno spomenuti da postoje i posebne kazne namjenjene za firme koje pokušavaju da bojkotuju Izraelske proizvode.

U navodima biroa za sigurnost i industriju po Ribicoffovom amandmanu iz Reformi zakona o oporezivanju iz 1976. stoji da svaka osoba koja radi na sprječavanju ili sabotaži trgovine sa Izraelom može biti krivično gonjena.

Kazne za svako pojedinačno djelo za koje osoba bude proglašena krivim iznose od 50 000 američkih dolara, pa sve do peterostruke vrijednosti robe vezane za slučaj, što je mnogo više od navedene cifre, a uz ovu kaznu ide i zatvorska kazna od 5 ili više godina.

Iako postoje zasebni zakoni koji zabranjuju svaku diskriminaciju svejedno da li se radi o rasnoj, nacionalnoj ili onoj baziranoj na spolu, Izrael je jedina država koja ima svoj zaseban zakon i pravilnik.

Izvor :     http://www.ifeveryoneknew.com/print?article=8#p8r49