Pitanje:

Tražim vašu pomoć u vezi pristupanja reklamnom programu AdSense.
On radi na principu posrednika između dvije strane, prva je kompanija ili organizacija koja posjeduje internet stranicu i želi da se reklamira i spremna je platiti za to. Druga strana je vlasnik stranice koji želi da se te reklame pokazuju na njegovoj stranici na principu Googlova usluga u zamjenu za pare.

Principi Google kompanije uslovljavaju da ne pružaju usluge reklamiranja stranicama poput onih sa pornografskim sadržajem, klađenjem, drogama i slično. Ali pošto to nije islamska stranica prihvataju stranice koje se bave drugim haram stvarima, poput bankarstva i kamate, forex-a,  filmova i muzike, turizma i ženskih stvari. Neke uobičajene stranice prikazuju slike potpuno našminkanih i dotjeranih žena.

Nakon uvezivanja sa AdSensom, dobiva se AdSense šifra (reklamna šifra), koja se nakon toga ukucaje na stranici (npr. moja stranica je za podučavanje kineskog jezika). Ova šifra automatski funkcioniše na način da učitava sve riječi, glavne riječi, i riječi na mjestu gdje je umetnuta šifra. Nakon toga program automatski izbacuje reklame koje su u skladu teme stranice. Ove šifre takođe prepoznaju i zemlju odakle je posjetilac stranice.

Reklame se mijenjaju učestalo što ih čini komplikovanim za pratiti. Tako da ukoliko je stranica u vezi automobila većina reklama će biti oko automobila, ukoliko je oko biljaka većina reklama će biti oko biljaka. Ako su dva posjetioca u isto vrijeme na stranici, jedan iz Kanade a drugi iz Japana, svaki od njih će vidjeti različitu reklamu. Takođe neće vidjeti istu reklamu koju su vidjeli prethodnog dana, a isto važi i za slijedeći dan.

Način na koji se mogu kontrolisati reklame koje pokazuje AdSense šifra:

1. Sagledanje svih reklama. Ovo se može učiniti preko posmatračkog programa koji mi omogućuje da vidim većinu reklama koje se prikazuju na mojoj stranici, svejedno da li to bilo u mojoj ili nekoj drugoj zemlji.

2. Filtriranje određenih reklama koje mi dozvoljava da spriječim neke od reklama da se prikazuju na mojoj stranici, a što mi omogućuje da zabranim maksimalno 200 stranica. Međutim, to ne garantuje da se neka od reklama koju sam zabranio neće pojaviti ponovo nekada u budućnosti.
Google direktno kaže: ”Bitno je napomenuti da se Google ne obavezuje da se sve reklame koje su zabranjene na vašoj stranici uz pomoć filtera ili stranice koje sadrže upitan sadržaj neće prikazati na vašoj stranici’

Međutim kroz lično iskustvo uvjerio sam se da ovaj način filtriranja zaista funkcioniše. Molim vas da mi odgovorite jer je ovo moj glavni izvor prihoda. Takođe napominjem da ne prikazujem nikakve slike ljudi niti životinja na svojoj stranici. Takođe većina reklama osim malog broja njih su u vezi podučavanja različitih jezika.

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Osnova je da nije dozvoljeno učešće u ovome marketinškom programu, osim pod uslovom da se potvrdi ispravnost i dozvoljenost (sadržaja) stranice koja se reklamira i da je ista čista od harama. Ovaj propis važi zato što nije dozvoljeno reklamiranje, pozivanje i pomaganje u širenju zla, tj. šerijatom zabranjenih stvari, a zbog riječi Uzvišenog (u prijevodu): „I pomažite jedni drugima u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne potpomažite se u grijehu i neprijateljstvu.“ (El-Maideh:2)

I s dokazom riječi Allahovog Poslanika  sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ko bude pozivao na uputu imaće od nagrade kolika je nagrada svih onih koji ga budu slijedili, bez da to umanji od njihove nagrade ikoliko. A ko bude pozivao u zabludu imaće od grijeha koliki je grijeh svih onih koji ga budu u tome slijedili, bez da to umanji njihove grijehe ikoliko.“ 1

Dakle, ako je stvar ovog reklamiranja onakva kako si spomenuo (u pitanju), te da je većina reklama koje se pojavljuju na tvojoj stranici u svrhu podučavanja jezika i slično tome, onda se nadamo  da ti nemaš nikakvog grijeha putem učešća na ovom programu za reklamiranje, posebno zbog tvoje potrebe za zaradom i imetkom.

Obaveza ti je da spriječiš reklame koje se kose sa šerijatskim propisima, a ako to budeš nemoćan učiniti, a takve (zabranjene) reklame se pojavljuju na tvojoj stranici unatoč tvom htijenju da spriječiš, onda ti je obaveza ostaviti ovu uslugu (AdSense marketinga), jer bi bio saučesnik u širenju harama i pozivanju na haram. Molim Allaha da te opskrbi iz Svog obilja, da to raširi na tebe i tvoju porodicu i pomogne te u tvojoj usamljenosti. A Allah najbolje zna.

Prijevod  sa:

https://islamqa.info/ar/101806