Pitanje:

Kako dokazati kršćanima da Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nije tragao da udovolji strastima niti da ima vlast?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i njegove ashabe.

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nije bio od onih što traže dunjaluk, a  ljubav prema dunjaluku mu nije na um padala. Živio je skromnim životom i u ibadetu, i bio je sallallahu 'alejhi ve sellem zauzet ahiretom. Njegov životni put i hadisi govore o ispravnosti ovoga  što je rečeno. Bilježi Et-Tirmizi  rahimehullah da je Ibn Mes'ud radijellahu 'anhu rekao: „Zaspao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem na hasuri, pa je ustao a na njegovom sallallahu 'alejhi ve sellem boku se vidio se trag (od spavanja). Pa rekosmo: „O Allahov Poslaniče, da ti donesemo udobnu prostirku ?“ On sallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: „Šta je meni dunjaluk? Ja sam  na dunjaluku samo poput konjanika koji se zakloni ispod hlada drveta, onda ode i ostavi ga.“ 1

Bilježi imam Ahmed rahimehullah od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu koji veli: „Sjeo je Džibril 'alejhisselam do Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem pa je pogledao ka nebu, kad ono melek silazi, pa Džibril 'alejhisselam reče: „Zaista ovaj melek nije silazio od dana kada je stvoren pa do Časa Sudnjeg.“ Pa kada je sišao melek reče: „O Muhammede, tvoj Gospodar me šalje tebi – reče – da te učini vjerovjesnikom kraljem, ili robom poslanikom? Džibril 'alejhisselam tada reče: „Budi ponizan prema svome Gospodaru, o Muhammede.“ Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: „samo robom poslanikom.“ 2

Dakle, ostavio je vlast i odabrao da bude rob Allahu i ponese poslanstvo od Njega.

Bilježi El-Begavi rahimehullah u Šerhu-s-sunneh od ‘Aiše radijellahu 'anha da je rekla: „Rekla sam: O Allahov Poslaniče, jedi naslonjen – Allah me učinio otkupom za tebe – zaista je to lakše za tebe.“ On sallallahu 'alejhi ve sellem okrenu svoju glavu toliko da je gotovo udario čelom o zemlju, te reče: „Ne, naprotiv, jedem kao što jede rob, i sjedim kao što sjedi rob.“   3

Bilježi imam Ahmed rahimehullah od Enesa radijellahu 'anhu da je neki čovjek rekao Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem: O ugledni, sine uglednog, o najbolji od nas, sine najboljeg među nama.“ Pa je rekao Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem: „O ljudi, govorite svojim  govorom, nemojte da vas šejtan ni slučajno primami. Ja sam Muhammed, sin Abdullaha, i Allahov Poslanik. Tako mi Allaha, ne volim da me uzdižete preko stepena na koji me je Allah uzdigao.“ 4

Upitana je ‘Aiša radijellahu 'anha:  „Šta je radio Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem u svojoj kući?“ Pa je kazala: „Bio je čovjek poput drugih ljudi, uzme i ostavi svoju odjeću, pomuze svoju ovcu, usluži samog sebe.“ 5

U jednom rivajetu stoji: „Šio bi svoju odjeću, krpio bi svoje papuče, i radio bi što inače rade ljudi u svojim kućama.“ 6

Prenosi se od ‘Aiše radijellahu 'anha da je rekla: „Mi bi gledali u mlađak, zatim u mlađak, i tako tri mlađaka u dva mjeseca, a ne bila potpaljena vatra u kućama Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem.“ Rekao sam – tj. ‘Urve ibn Zubejr – :  „O tetka, od čega ste živili?“ Reče: „Od dvije crnine – datula i vode.“ 7

Da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem tražio dunjaluk ili vlast, ne bi njegovo stanje bilo ovakvo. Naprotiv, preselio je a nije ostavio svojim nasljednicima iza sebe ništa od imetka. Što god je posjedovao tokom svog života  ostalo je sadakom nakon njegove smrti. Zbog toga je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao o sebi i o svojoj braći – vjerovjesnicima 'alejhimusselam: „Nas se ne nasleđuje, ono što ostavimo je sadaka.“ 8

Što se tiče strasti, pa dopuštena strast je halal i lijepa; Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je upražnjavao takvu strast bez da ga je to smetalo i zaokupljalo od stvari vjere i interesa muslimana.

Bilježe imam Buharija i Muslim rahimehumallah da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Tako mi Allaha, ja sam među vama najvećeg strahopoštovanja prema Allahu, i najbogobojazniji sam od vas, međutim ja i postim i mrsim, i klanjam (noću) i spavam, a i ženim se. Pa ko ne podnosi moj sunnet – nije od mene.“ 9

Ovo nije posebno samo za našeg Vjerovjesnika Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem, nego su svi vjerovjesnici 'alejhimusselam prije njega bili takvi. Rekao je Uzvišeni:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

38 I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu,

Er-Ra'd, 38

Obavijestio nas je naš Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem o Sulejmanu sinu Davuda 'alejhimesselam, Allahovom vjerovjesniku, da je rekao: „Večeras ću zasigurno obići stotinu žena10, ili devedeset i devet, i svaka će doći sa konjanikom koji će se boriti na Allahovom putu.“

Šta više, Stari zavjet spominje da je Sulejman, sin Davudov 'alejhimesselam, imao hiljadu žena11, pa šta je sa sljedbenicima Knjige koji vjeruju u sve ovo – a to je u njihovim knjigama i ne poriču to – a zatim osporavaju našem Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem što se oženio sa više od četiri žene!?

A što se tiče njegovog bračnog života sa preko četiri žene, pa to je radi veće mudrosti, mudrosti čiju ni sitnicu ne može dokučiti onaj zalutali kojeg njegove strasti nose, i nad kim je šejtan zavladao.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/246618