Kako musliman odgovara kada nam nemuslimani čestitaju naše blagdane?

Pitanje:

Kako da odgovorimo kršćanima i uopšte nemuslimanima kada nam čestitaju naše blagdane? Neko do njih nam kaže: Neka si svake godine u dobru (ar. Kullu senetin ve ente tajjib), pa kako da mu odgovorimo? Da li je dozvojeno reći: neka si i ti na dobru? Takođe nam neki od njih čestitaju na raznim prigodama, poput unapređenja, uspjeha,  ženidbe i slično, i kaže nam: Neka ti je mubarek i sl. Šta da mi kažemo njima?  1

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedžid

Odgovor:

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.

Odgovor na pozdrav biva istim izrazom ili još ljepšim. Zar nije da kada nam nazovu selam sljedbenici Knjige, mi odgovaramo sa: i vama. Ovo znači da u dovi za njih tražimo mir, iz čega se uzima da je dozvoljeno doviti za nevjernike tražeći za njih neku dunjalučku korist, osim ako je dotični u ratu protiv muslimana. Ovakav postupak se razumije iz riječi Uzvišenog: 

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ٨٦

86 Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.

An-Nisa, 86

Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah : „Znaj da nije dozvoljeno da se dovi za njega (nemuslimana) tražeći oprost i slično što se ne kaže za nevjernika. Međutim, dozvoljeno je da se dovi za uputu njima, tjelesno zdravlje, i obilnost (nafake) i slično.“ 2

Takođe je rekao: kaže Ebu Se'id El-Muteveli rahimehullah ( jedan od velike šafijske uleme, preselio 486-te po hidžri): „ Kada (musliman) hoće da pozdravi nemuslimana učiniće to bez nazivanja selama, kao da kaže: Allah ti dao uputu, neka Allah ukaže blagodati (u) tvom jutru.

Kažem (tj. imam En-Nevevi rahimehullah): Nema smetnje da se radi po ovome što je spomenuo Ebu Se'id rahimehullah kada se ima potreba za tim, pa da se kaže: Osvanuo ti u dobru, ili sreći, ili obilnosti (nafake), ili Allah ti učinio jutro u sreći, ili radosti, ili blagostanju, ili onome što te raduje, i slično tome. Dočim, ako se nema potreba za tim, onda je najbolji odabir da ne kaže ništa, jer je u našem pozdravu njima izražavanje veselja, prijatnosti i oblika ljubavi, a naređena nam je strogoća naspram njih, i zabranjena  ljubav prema njima pa je stoga nećemo ničime izražavati. 3

Shodno ovome, kada kaže Jevrej ili kršćanin: Neka si svake godine u dobru, nema grijeha u tome da se odgovori  istim riječima, ili kaže: neka si i ti na dobru, ili da se kaže: da si i ti u dobrom stanju. Zatim, bolje od ovoga je da onaj ko odgovara nijeti/namjerava time dovu njemu za uputu i  ostvarenje boljeg stanja ostavljanjem onoga na čemu je od neispravne vjere,  te prihvatanje Allahove vjere.

Bilježe Ebu Davud rahimehullah  i Et-Tirmizi rahimehullah  od Ebu Musa radijellahu 'anhu da je rekao: „Jevreji bi, kada kihnu u prisustvu Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, nadali se da im on kaže: Allah vam se smilovao, ali on bi im rekao: Allah vas uputio i popravio vam stanje.“ 4

Rekao je Ibn ‘Allan rahimehullah: „U vanjštini miješanje Židova sa muslimanima bilo je pretvaranje i namještenost. Oni bi ispoljavali/glumili kihanje tako što bi pravili glas koji mu sliči, ili bi taj glas izazivali otkrivanjem glave, i nadali se, – u prisustvu Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, – „da će im reći: Allah vam se smilovao“ , da ih dostigne bereket njegove dove za njih, jer su u sebi znali njegovo vjerovjesništvo i poslanicu, ali su to negirali u svojoj vanjštini iz zavisti i oholosti. Pa im Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, iz svoje velike dobrote, ne  bi zabranio bereket svoga prisustva i plod njihova sjedenja s njim, i onda bi im rekao: „Allah vas uputio“, tj. ukazao vam na Uputu da bi je slijedili, a da je On htio da vas usmjeri na Uputu, vjerovali bi i išli Pravim putem.  „I popravio vam vaše stanje“ tj. u bitnim stvarima vjere, i to da im ukaže na islam, i uljepša ga njima i podari im snage da ga slijede. 5

Kaže Ibn Muflih rahimehullah: rekao je Autor „El-Muhita“ 6  od hanefijskih učenjaka: ako srcem nijeti (kod otpozdravljanja) da mu Allah produži život ne bi li primio islam, onda nema smetnje u tome. Ako pak kaže štićeniku (nemuslimanu u muslimanskoj državi) : Allah te uputio, ili Allah ti razboritost (za uputu) dao, onda je to bolje.

Rekao je Ibrahim El-Harbi rahimehullah: Upitan je imam Ahmed rahimehullah o muslimanu koji kaže kršćaninu: Allah ti počast ukazao, pa je odgovorio: da, Allah mu počast ukazao sa islamom.

I ostalo na što se (musliman) usmjeri od prethodnih  dova za dug život ili dova za uputu, kao i :Allah ti ponos dao (u islamu) 7

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/234345

  1. op.prev. Ovo pitanje je odabrano iz razloga što je mnogo puta kazano, napisano, prevedeno i objašnjeno o odnosu muslimana prema nevjerničkim praznicima, toliko da je postalo poznato svakome ko pita i traži da muslimanu nije dozvoljeno čestitati nevjerničke praznike niti učestvovati u njihovom obilježavanju.

  2. El-Ezkar: str 316.

  3. El-Ezkar: str 254.

  4. Hadis bilježi Ebu Davud: 5038, i Et-Tirmizi: 2739, a Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u Irvau-l-galil: 1277.

  5. Delilu-l-falihine: 6/361, Fethu-l-bari: 10/604.

  6. op.prev cilja se na djelo  El-Muhitu-l-burhani“ hanefijskog alima Burhanudin El-Buhari.

  7. El-Adabu-š-šer'ijjeh: 1/368.