Za sestreRazno

Uđi u vrt znanja

 Uđi u vrt znanja

Draga sestro, znaj da je prvi imperativ islama riječ – IKRE (čitaj).

Kaže Allah, Tebareke ve Te'ala:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ١

1 Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,

El-'Alek, 1

Žena muslimanka iz upute svoje vjere zna da je traženje nauke obaveza za svakog muslimana i muslimanku. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
”Traženje znanja je obaveza ( farz ) svakom muslimanu.” 1

Stoga, žena muslimanka svoj intelekt naoružava znanjem i vječitom spoznajom. Ona ne prekida korisno učenje (obrazovanje), bez obzira koliko je zaokupili kućni poslovi i bez obzira koliko joj je postalo teško majčinstvo. Zapamti da je najbolje djelo shvatiti značenje Allahove Knjige i Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa. Dakle, uči Kur'an, slušaj ga i ponašaj se u skladu sa njegovim naredbama. Čuvaj se slušanja bekorisnih priča i gledanja sapunica, jer ćeš odgovarati za svaku sekundu svog života.
U historiji učenih žena muslimanki postoje snažni primjeri želje i aktivnosti u traženju nauke, upijanju njenog blaga i temeljitog poznavanja.

Majka vjernika Aiša, radijallahu anha, bila je prvi izvor u hadisu i čistom sunnetu. U cvijetu svoje mladosti bila je prva žena pravnik u islamu, kad još nije bila napunila ni devetnaest godina.
Imam Ez – Zuhri je rekao: “Kada bi se sabralo znanje Aiše, znanje svih Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, žena i znanje svih žena uopće, Aišino znanje bilo bi vrednije .” 2

Koliko puta su najugledniji ashabi kod nje potražili utočište kako bi od nje čuli jasnu presudu u pitanjima vjerovanja i preciznim stvarima Jasne Knjige. Prodornost njenog mišljenja i njena pronicljivost nije bila samo u pitanjima vjere, već je ona bila takva i u prenošenju poezije, književnosti, historije i medicine, kao i u drugim znanostima, poznatim u njeno vrijeme.

Tome svjedoče riječi muslimanskog pravnika Urvea bin Ez – Zubejra, koje prenosi njegov sin Hišam, gdje on kaže:
“Nisam vidio nikog učenijeg u fikhu, niti medicini, a ni u pjesništvu od Aiše, radijallahu anha.” 3

Jedna od istaknutih žena u nauci bila je i kćerka Seida bin El – Musejjeba, najvećeg učenjaka svoga vremena, koji je odbio da uda svoju kćer za sina vladara pravovjernih Abdul – Melika bin Mervana i udao je za jednog od svojih čestitih učenika, a to je Abdullah bin Veda'a. Kada je Abdullah ušao kod svoje žene, uvjerio se da je to jedna od najljepših žena, jedna od onih koje najviše znaju napamet iz Allahove Knjige i najbolje poznaju sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i bračno pravo. Kada je svanulo, Abdullah je krenuo da izade, a ona ga upita:

“Kuda ćeš ?” Odgovorio joj je: ” Idem kod tvoga oca Seida bin el – Musejjeba… da steknem znanje.”
Na to je rekla: ” Sjedi. Ja ću te naučiti onome što zna Se'id.”
Cijeli mjesec Abdullah nije prisustvovao naučnoj halki, zadovoljavajući se znanjem ove mlade Ijepotice, koje je stekla od svoga oca.

Jedna od ovih darovitih žena – učenjaka jeste i Fatima bint Alauddin es – Semerkandi, kćerka autora djela ” Tuhfetul – fukaha “, koji je umro 539. god. po Hidžri. Bila je veoma učena pravnica, a učila je od svog oca i naučila njegovo djelo napamet. Otac ju je udao za svog učenika Alauddina el – Kasanija, koji je bio upućen u dvije znanosti: usulul – fikh i fikh. Napisao je svoju veličanstvenu knjigu “Bedai'us – sanai'i”, koja je komentar djela ” Tuhfetul – fukaha “. Ovo je djelo izložio svom učitelju, koji se veoma obradovao i učinio to djelo mehrom svoje kćeri, koju su tražili mnogi vladari, ali je njen otac nije dao njima, već je svome učeniku dao prednost nad njima. Pravnici njegovog vremena govorili su:
” Prokomentarisao je njegov Tuhfetul – fukaha, a on ga je oženio svojom kćeri.“
Prije udaje, pomagala je svome ocu pri izdavanju fetvi, te se tako na njima pojavljivao njen rukopis i rukopis njenog oca. Pošto se udala za vlasnika ” Bedai'us – sanai'i “, javljale su se fetve na kojimaje bio njen rukopis, rukopis njenog oca i rukopis njenog muža. Njen muž je griješio i ona bi ga ispravljala. 4

Ono što stranicu žene muslimanke čini jos blještavijom, Ijepšom i čistijom, jeste činjenica da je bila iskrena i povjerljiva u svojim predanjima hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, daleko od potvore i sumnje do te mjere da mnogi muškarci nisu uspjeli doći do tog stupnja. Tome svjedoče riječi imama El – Hafiza ez – Zehebija, koji u svojoj knjizi ” Mizanul – i'tidali fi nakdi ridžalil – hadisi” iznosi 4000 osumnjičenih ravija – muškaraca, a zatim slijede njegove riječi:
“Ne znam ni za jednu ženu koja je osumnjičena, niti za neku ženu koju su izostavili.” 5

One su u historiji to visoko mjesto postigle zahvaljujući znanju. Samo je korisno znanje i ispravno usmjerenje njihove umove razvilo i opskrbilo ih ispravnim mišljenjem, dalekovidnošću, snagom ličnosti i razboritošću.

Napisala: Ummu Humejra