Da li da se vrati sa svojom kćerkom u njenu muslimansku zemlju ili da ostane u zemlji boravka na zapadu i upiše je u školu gdje se miješaju muška i ženska djeca?

Pitanje

Mojoj kćerci je 13 godina. Pri školama u Belgiji je devijacija i svaka vrsta niskog morala. Imam nekoliko pitanja u vezi s tim.

Prvo: Da li sam ako spriječim svoju kćerku da upotpuni svoje školovanje, time griješna pred svojim Gopodarem?

Drugo: Da li ste vi uz one koji govore: „Onaj ko želi da se izopači, izopačiti će se pa makar u sred svoje kuće.“?

Treće: Da li kada se vratim – ako Allah dadne – da pustim svoju kćerku da upotpuni školovanje ili ne?

Odgovor

Zahvala Allahu

Prvo

Zahvaljujemo se tebi prije svega na tvome nastojanju u odgoju svoje kćerke ispravnim islamskim odgojem, i zahvaljujemo ti se, to što si se pokrenula da dođeš do ispravnog djela u onome što se tiče ovog pitanja. Nažalost, većina muslimana koji su otišli na zapad utonula je u materijalni život i upropastili su emanet koji im je Allah oporučio da vode brigu o njemu, a to je porodica, pa nisu poslušali Njegov savjet u vezi porodice i nisu čuvali njihovu vjeru ni ponašanje, a malo je onih koji su svjesni opasnosti po sebe i svoju porodicu boravka u ovim zemljama na način da žure napustiti svoj boravak u njima, i žure da odvate svoje porodice i razriješe sa njihovim boravkom tamo.

Ono što si spomenula o svojoj kćerci podilazi pod ovu temu – u školovanju tvoje kćerke u školama zapadnih zemalja postoje dva velika prijestupa.

Prvo – boravak u mjestu nevjerstva bez postojanja sigurnosti za vjeru i bez potrebe koja poziva na taj boravak.

Drugo – školovanje gdje su izmiješani djevojke i momci.

Oboje je svuda prisutno zlo, posebno za omladinu pubertetskog uzrasta.

Kada je slučaj da zapadnjačka porodica smatra ove godine rizikom i opasnošću, tj. sve one štete/nered koje se nalaze u tim školama – a što nije nikom skriveno – preče je da musliman razmotri ovu stvar u onome gdje se ona tiče njegovih sinova i kćeri.

Poslušaj govor novinarke sa Zapada, američke novinarke Helian Stranbury kada je rekla: „Savjetujem vam da se držite vaše tradicije i vaših moralnih principa, zabranite miješanje muškaraca i žena, i ograničite slobodu djevojkama. Naprotiv, vratite se periodu hidžaba, jer to vam je bolje od pornografije, respuštenosti i ludila Evrope i Amerike. Zabranite miješanje. Mi smo u Americi susreli dosta patnje zbog toga. Američko društvo je postalo zajednica koja je ispunjena slikama i oblicima svake vrste erotike i pornografije. Žrtve tog miješanja pune zatvore, doista miješanje muškaraca i žena u američkom i evropskom društvu je zapijetilo porodici i uzdrmalo moralne vrijednosti.“ Preuzet citat iz članka o miješanju muškaraca i žena; šejh Ibrahim El-Hakil. 1

Mi smo za tvoj povratak u tvoju zemlju bez dvojbe, posebno što imaš kćerku koja je u svojim prvim godinama mladosti, a ako ne požuriš da je izbaviš, vrlo je blizu da je nećeš moći kontrolisati, niti imati prevlast u odlukama koje se tiču nje, jer ti znaš kakvi su nepravedni zakoni u tim zemljama. Takođe zbog toga što će se ona vezivati za zapadni stil života i sve ono što je u takvom životu od smutnje, iskušenja za osobu u godinama adolescencije.

Drugo

Što se tiče tvrdnje nekih ljudi da je u islamskim zemljama prisutno dosta grijeha, to je tačno sa stanovišta opšteg suda, ali pogrešno sa stanovišta kada se uzme u obzir detaljno pojašnjenje situacije.

Iako su prisutni grijesi u muslimanskim zemljama, u njima se nisu prestali oglašavati ezani, vidi se prisustvo hidžaba, musliman u njima čuva svoj islam, ispoljava tevhid/jednoću svome Gopodaru, i dalje je ostalo da u ljudima ima dobra. Običaji, tradicija i uvjerenja čuvaju ljude da se utope u poroke i nizak moral, odnosno pomažu ga da sačuva čednost, u najmanjoj mjeri da čovjek sačuva čednost kod sebe i svoje porodice. Pretpostavimo da je, eto, prisutno zlo u muslimanskim zemljama – što je i istina – pa šta je to zlo naspram zla koje je prisutno tamo tj. zapanim zemljama?!

Što se tiče stanja u zapadnim zemljama – tamo je oglašavanje ezana uistinu zabranjeno i u većini slučajeva bore se protiv hidžaba, da li kroz svoje zakone ili medijski, u njima musliman vidi javno nevjerstvo i pornografiju na svakom mjestu. Zatim, na sceni je promjena stanja u muslimanskim zemljama ovih dana2 i nepostojanja pritiska na muslimane u njima – kao što je bilo prije – sve to uistinu poziva na preseljenje u muslimanske zemlje, i daje nadu u povećanje hajra u njima i među njihovim stanovništvom, in šaa Allah.

Zbog ovoga mi smo za tvoj povratak u tvoju zemlju, tebe i tvoje kćerke, naravno da nema osnove da je ostaviš tamo bez sebe, bez obzira kakvo stanje bilo, vidimo uistinu da će vam to koristiti vama i vašoj kćerci, a nakon toga stvar školovanja je lahka i nagodna. Možeš potražiti neki fakultet ili institut poseban za žene, gdje bi se vaša kćerka upisala. Izbjegavajte mjesta podučavanja gdje se miješaju muškarci i žene, jer je to zlo kako za muškarce tako i žene.

Neka vam stalno bude na umu usmjerenje na čuvanje vjere i časti, to dvoje je glavnica imetka koja, ako je upropasti i izgubi musliman, neće mu koristiti diplome obrazovanja niti neki položaj i imetak.