Pitanje

Student sam u Njemačkoj već tri godine i dobio sam stipendiju za studiranje u Njemačkoj. Od uslova za studiranje u Njemačkoj je da učiš njemački jezik u trajanju od godinu dana, a narednu godinu si u opštoj srednjoj školi koja je dopuna na srednju školu koju smo pohađali u našim zemljama, zato što je u našim (tj.arapskim) zemljama školovanje dvanaest godina, a u Njemačkoj trinaest godina. Zatim poslije toga ulaziš na fakultet u skladu sa diplomom srednje skole iz tvoje zemlje porijekla i diplomom srednje škole iz Njemačke. Međutim, desilo se da nisam uspio da dobijem diplomu srednje škole u Njemačkoj. Prošle su već dvije godine, a boravišnu vizu ne mogu obnoviti osim sa potvrdom sa univerziteta. Došao sam do saznanja da postoji srednja škola koja prodaje krivotvorene diplome srednje škole. Kao posljedica mog slabog imana i teškog stanja bio sam primoran da kupim diplomu. Pristupio sam na univerzitet i počeo studiranje. Međutim, konstantni tempo koji nalaže fakultet nikako ne mogu da podnesem, jer je u osnovi i način na koji sam i pristupio na fakultet bio pogrešan. Sada mi nije moguće da se vratim u svoju zemlju zbog (stava) mojih roditelja i zajednice, pa ne znam šta je ispravno da učinim. Tražim od vas fetvu, Allah vam dao uspjeha i nagradio vas.

Odgovor

Zahvala pripada Allahu, a zatim:

To što si učinio od kupovine diplome je prevara i krivotvorenje, te je tvoja obaveza da se pokaješ Allahu za isto.

Rekao je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Ko vara nije od mene.” 1

Takođe od Ebu Bekrete radijellahu 'anhu da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Da li želite da vas obavijestim koji su najveći grijesi?’ Rekosmo: ‘Svakako, O Allahov Poslaniče.’ Reče: ‘Da Allahu širk učiniš, neposlušnost roditeljima,’ – a bio je naslonjen, pa sjede i reče: ‘I lažan govor i lažno svjedočenje, i lažan govor i lažno svjedočenje.’ I nije prestao da to govori dotle da sam rekao: ‘Da hoće prestati.’” 2

Rekao je El-Hafiz Ibn Hadžer rahimehullah : “Pravilo koje precizira kada je nešto krivotvorenje je: opis nečega nasuprot onome što ono jeste. Nekad se ovo krivotvorenje pridodaje govoru, pa obuhvata laž i neosnovanost, nekada se pridodaje svjedočenju – a najčešće se na to i odnosi – nekada se pridodaje određenoj radnji i od toga kada se kaže: odjenuo se u moju uniformu, tj. krivotvorio moju funkciju.” 3

Što se tiče upotpunjenja školovanja: u onome što je očito jeste da nema smetnje da upotpuniš školovanje na fakultetu kada si već pristupio istinski tome, uz to da si se pokajao za to djelo falsifikovanja diplome.

Drugo

Ne obavezuje se sin na pokornost roditeljima u izboru tačno određene specifikacije/poziva za njega, ili u studiranju u inostranstvu, kao što ga se ne obavezuje na to da jede ono što ne želi ili da oženi onu koju ne želi.

Rekao je šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje rahimehullah: “Nemaju roditelji pravo da primoraju sina na brak sa onom koju on ne želi, i on time ne biva neposlušan, poput što nemaju pravo da ga primoraju na hranu koju on ne želi da jede.” 4

Pa kad mu nije obaveza poslušnost njima u vrsti hrane koju ne voli, pored toga što mu teškoća toga ne prekoračuje sahat vremena ili blizu tome, pa preče je da mu nije obaveza poslušnost njima u vezi studiranja koje traje više godina.

Ali ako pomno paziš na dobročinstvo prema njima, i da uneseš radost u svoju porodicu i potrudiš se u svom studiranju, možda ćeš time da zadobiješ veliko dobro, jer u dobročinstvu prema roditeljima je najveći spas i uspjeh.

A ako ne nađeš kod sebe interesovanja za studiranje, ili ti ono bude naporno na način da nemaš snage da to podneseš, onda se vrati u svoju zemlju prije nego te razgrabe valovi fitne.