Pitanje: Moj amidžić je zadobio ozbiljne povrede u saobraćajnoj nesreći. Doktori su rekli da je procenat izlječenja 50 %, pa nas je stoga jedna osoba posavjetovala da zakoljemo kozu u ime Allaha. Da li je dozvoljeno da to uradimo?

Odgovor:
Zahvala pripada Allahu
Kada je klanje učinjeno zbog Allaha i naumljeno da se tim postupkom udijeli meso fukari 1 i siromasima onda nema nikakve smetnje u tom postupku. Zabilježeno je u hadiskim djelima da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Liječite svoje bolesnike sadakom.“ Predaju bilježe Ebu Davud u ‘El-Merasil’, Et-Taberani, El-Bejheki rahimehumullah i drugi sakupljači hadisa; bilježe to od skupine ashaba radijellahu anhum ali svi su lanci prenosilaca slabi, osim što šejh Albani rahimehullah ovaj hadis ocjenjuje hasenom/dobrim po osnovi drugih sličnih predaja u svome djelu Sahihu-t-Tirmizi (744).

Upitana je Stalna komisija za fetve : Pojasnite nam propis o ovome hadisu „Liječite svoje bolesnike sadakom“ 2 kojeg bilježi El-Bejheki rahimehullah a slabim ga ocjenjuju općenito učenjaci hadisa, u pogledu liječenja bolesnika time da se zakolje hajvan u tu svrhu – da li je ovo propisano s ciljem da se nedaća otkloni?
Odgovorili su: Spomenuti hadis nije vjerodostojan, međutim nema smetnje da se dadne sadaka približavajući se time Allaha i u nadi da ga Allah izliječi zbog tog djela, a zbog općenitosti dokaza koji ukazuju na vrijednost sadake i da ista gasi grijehe i odagnava od umrlog zlo.“
Rekao je šejh Ibn Džibrin rahimehullah : „Sadaka je koristan i upotrebljiv liječnički tretman, zaliječuje bolesti, umanjuje bolove, a sve navedeno podržavaju riječi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem koji je rekao: „Sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru.“ 3 Doima se da neke bolesti se dese kao kazna za određeni grijeh koji je počinio bolesnik, pa kada njegova porodica udijeli za njega sadaku nestane grijeh pa nestane i uzrok bolesti, ili da se zbog sadake njemu pišu dobra djela pa mu stoga srce postane aktivno u pogledu ibadeta i smanji se uz sve to i tegoba bolesti.“ 4

Dakle, nema smetnje da zakoljete zbog Allahovog zadovoljstva i naumite time sadaku za dotičnog bolesnika kako bi ga Allah izliječio i podario mu zdravlje, naročito ako se to obavlja kao u postupku klanja kurbana.
Međutim, nema nikakvog razloga da se u ovu svrhu maksuz kolje koza, jer se cilja da klanje bude poput kurbanskog klanja i da se udijeli. Stoga ćete zaklati ono što vam je dostupno i lahko od vrsta stoke koja se kolje u kurban, svejedno bila to koza ili nešto drugo.
A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/answers/107549/الاضحية-بقصد-الشفاء