Pitanje:

Kakav je propis plombiranja zuba materijalom koji sadrži mješavinu zlata, srebra i drugih elemenata, a količina zlata u njemu je vrlo mala? .

Fetva objavljena: 4.10.2011.

Odgovor:

Hvala Allahu,

Prvo:

Osnova je da je zlato zabranjeno muškarcima, a ženama dozvoljeno, prema onome što prenosi Ebu Musa El-Eš'ari radijellahu 'anhu da je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: “Allah je dozvolio ženama moga ummeta svilu i zlato, a zabranio to muškarcima.”1

Drugo:

Nije dozvoljeno plombiranje zuba ili vezanje zlatom osim ako ne postoji nužda, jer je osnova zabranjenost zlata muškarcima, kako je prethodilo, ali je dopušteno u stanju nužde, prema onome što bilježi Ebu Davud (4232) da je ‘Arfedži ibn Es'adu odsječen nos na dan Kulaba2, pa je napravio nos od srebra, pa mu se inficirao, pa mu je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem naredio pa je izradio nos od zlata.3

Kaže Nevevi u Medžmu'u (1/312):

Kaže pisac djela: “Ako bude prinuđen da koristi zlato, dozvoljeno mu ga je koristiti”; to je predmet slaganja, a naši drugovi kažu da mu je dozvoljen nos i zub od zlata i srebra, kao i vezanje oboljelih zuba zlatom i srebrom, i to je dopušteno.”

Kaže Ibn Kudame rahimehullah u Mugniju (1/90) : “Nije dozvoljena mala količina zlata, niti je od njega dozvoljeno išta osim ono čemu zove nužda, kao što je zlatni nos i ono čime se vežu zubi.”

Kaže Hadžavi u tekstu “Zadul-mustekne'”: “Dopušten je muškarcima od srebra prsten … a od zlata … ono čemu zove nužda, kao nos i slično…”

Kaže šejh Ibn Usejmin rahimehullah u “Eš-Šerhul-Mumti'” (6/38):

“Riječi ‘i slično’ znače kao zub ili uho.

Primjer toga je čovjek kome se slomi zub, pa bude potreban da se veže zlatom ili zlatni zub, tada nema smetnje.

Međutim, ako bude bilo moguće da mu se izradi zub od materijala koji nije zlato, kao zubi koji su danas poznati, onda vanjština upućuje da to nije dozvoljeno, jer nije nužda. Zatim, materijali koji nisu zlato i srebro, nego izrađeni materijal su bliži prirodnom zubu od zlata i srebra. Isto tako kada zub pocrni a ne slomi se, nije dopušteno da se presvlači zlatom, jer se ne smatra nuždom, osim ako nema straha od toga da bude polomljen ili istruhne, tada je dopušteno.” Završen citat.

Ovo je osnova, da nije dopušteno postavljanje zlatnog zuba niti plombiranje zlatom, niti vezanje, osim ako postoji nužda, a ako je nema, nije dopušteno. A predmet zabrane je ako se ukaže trag zlatu, dok ako zlato bude pomiješano sa srebrom i drugim materijalima, a ne ukaže mu se trag, to je dopušteno zato što je utrošeno, a bolje ga je ostaviti.

Kaže Šafi'i u El-Umm (1/253): “I pošto smatram zabranjenim čisto zlato u ratu i mimo njega, smatram zabranjenim zlato kamuflirano nečim drugim i smatram ga zabranjenim i kada je izmiješano sa drugom materijom ako se zlatu ukaže boja, a ako se ne ukaže, onda je ono utrošeno, i draže mi je da se ne nosi, a ne vidim smetnju u tome da se nosi i isto kažem i za postavljanje svilom.”

A Allah najbolje zna