Pitanje:

Čovjek ima određeni imetak, i zašao je u godine starosti, i ima sinove koji su u potrebi za imetkom. Ovaj čovjek im je dao imetak pod uslovom da vraćanje imetka bude iz njihovog udjela u mirazu/ostavštini, i pri tome je izuzeo svog mlađeg sina jer je on bio dobročinitelj prema njemu. Da li je ovo dozvoljenu ocu da uradi?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Nije nam posve jasno šta se cilja pod time da vraćanje (imetka) bude iz njihovog udjela u mirazu.

Općenito: ako je otac htio da pokloni svojoj djeci određeni imetak, i pri tome dao prednost svome mlađem sinu dajući mu više imetka, a zbog njegovog dobročinstva prema ocu – fetva (za ovaj slučaj) koja važi kod nas je da to nije dozvoljeno.
Roditelju je obavezno da izjednači između djece pri poklanjanju imetka, osim kada postoji određena potreba kod nekog djeteta, pa da samo njemu nešto daruje zbog te potrebe. Ili, ako su sva djeca zadovoljna i čiste duše da otac dadne prednost mlađem sinu nad njima – onda nema grijeha u tome.

Prijevod sa:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=365887