Pitanje

Koji je propis poklona od imetka stečenog uzgajanjem hašiša, kao hljeb naprimjer? Unaprijed hvala.

Odgovor

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i njegove ashabe, a zatim:

Imetak stečen trgovinom hašiša je prljav imatak, i ako se sa njime kupi neki poklon nije ga dozvoljeno primiti, sve dok se zna da ga je kupio imetkom stečenog trgovinom hašiša, svejedno bio taj poklon hrana, kao što je hljeb, ili nešto drugo.

Došlo je u komentaru Harešija rahimehullah , malikijskog učenjaka, na Muhtesar Halila: „ … a onaj čija je većina imetka haram – zabranjeno je (tj.poslovati s njim); neki su rekli da je pokuđeno. Dočim onaj čiji je sav imetak haram, u vezi njega kaže Sulejman rahimehullah u komentaru na El-Iršad: ‘Zabranjeno (haram) je jesti od tog imetka, primanje poklona (hedije) od toga, i poslovanje s njime, tj. ako se zna da je ono što dotični daje od hrane ili poklona kupio jasnim haram imetkom. A ako je to kupio plaćanjem na odgodu, a poslije će to platiti haram novcem, onda nije zabranjeno (haram) to jesti…'“

Za više informacija vidi fetvu broj 170535 u vezi poslovanja sa osobom čiji je imetak stečen na haram način, da govor učenjaka varira između zabranjenosti i pokuđenosti.

A Allah Uzvišeni najbolje zna.