Pitanje:
Da li je dozvoljeno da otplatim kamatni kredit brojeći to u zekat dužnicima koji su se pokajali od takve odluke u koju su ogrezli? Ili je dozvoljeno samo da se isplati osnova kredita/pozajmice ne računajući kamatu?

Odgovor:
Allahu zahvala, a zatim:

Ko se pokaje Allahu od kamatog poslovanja i čvrsto odluči da se tome više neće vratiti, i kaje se u sebi zbog toga, ali ne može da se izbavi iz plaćanja narastajućih kamata jer ga vladajući sistem obavezuje na isplatu kredita sa svim dospjelim kamatama, jer bi bio izložen hapšenju i zatvoru ako to ne učini – onda nema smetnje da se ovakvom pomogne u otplati tog duga sa svim uračunatim kamatama, i pri tome nema grijeha onaj ko ga u tome pomogne, jer se ovo smatra otklanjanjem poteškoće od muslimana. Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ko otkloni od muslimana neku poteškoću, Allah će od njega zbog tog djela otkloniti neku od poteškoća Sudnjeg dana.“1
Ovo važi 2 iz razloga što se kamata gomila kad god se okasni u isplati duga.

Islamski učenjaci su ostavili tekstualne zapise o dužniku koji se zadužio za neki haram, pa se pokaje Allahu zbog toga – da nema smetnje takvome dati od zekata kako bi isplatio svoj dug.
Rekao je šejh Muhammed ibn ‘Usejmin rahimehullah u vezi pravnog pitanja o čovjeku koji je zadužio za haram stvar – možemo li njemu dati zekat: „Ako se pokajao daćemo mu iz zekata, a ako nije nećemo mu dati jer bi to tada bilo pomaganje u haramu, i jer bi se onda zadužio drugi put na isti način.“ 3
Kazao je doktor Omer Sulejman El-Eškar rahimehullah : „Ko se zaduži s kamatom nije dozvoljeno izvršiti otplatu njegovog duga iz kategorije prezaduženih kao korisnika zekata, osim ako se pokajao i zamolio Allaha za oprost zbog poslovanja s kamatom.“ 4

S druge strane važi sljedeće: ko se nije pokajao od kamatnog poslovanja, već želi samo da izvrši tu svoju obavezu, na način da on pri sebi ne vidi prepreke da se ponovo vrati poslovanju s kamatom – takvome nije dozvoljeno pomoći da vrati svoj dug jer se isto smatra vrstom pomaganja u grijehu i neprijateljstvu. Dakle, takav postupak nije dozvoljen, a Allah najbolje zna.

Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/answers/210485/حكم-معاونة-من-تاب-من-المعاملات-الربوية-في-سداد-دينه