U 17. poglavlju autobiografije Malcolm X-a dok priča o različitim iskustvima koje je doživio putujući u Mekku da obavi Hadždž, Malcolm spominje i različite uloge koje ima tepih za klanjanje.

Iako sam tepih nema nikakvog vjerskog značaja, ovdje se ukazuje na interesantnu paralelu između mesdžida, tepiha za klanjanje i različitih funkcija mesdžida, koji prvobitno služi za obavljanje namaza.

Njegov govor ide ovako:

“Uvidjeo sam kakvu bitnu ulogu ima tepih u cjelokupnom životu muslimana. Svaki musliman je imao svoj mali tepih za namaz (sedždžadu). Svaki čovjek i žena, ili veća skupina su imali veći zajednički tepih. Muslimani bi klanjali na tim tepisima, zatim preko tih tepiha bi stavili platno, a zatim bi jeli na njima, pretvarajući tepihe u trpezariju. Zatim bi maknuli platno, hranu i posuđe i sjedili na tom tepihu – dnevna soba. Zatim bi se poredali i legli na tepih i tako zaspali, što bi predstavljalo i spavaću sobu. Tada, prije nego sam otišao, sinulo mi je zbog čega su ovi tepisi sa istoka imali tako veliku cijenu u Bostonu na crnom tržištu kada sam bio od jedan od kradljivaca. To je bilo zbog truda i pažnje koji su uloženi u ove tepihe u ovim zemljama gdje se koriste u razne svrhe. Zatim, kada sam došao u Mekku vidio sam još jednu ulogu ovih tepiha. Kada bi došlo do bilo kakve nesuglasice, rasprave, osoba koja je poštovana od strane obje suprostavljene strane bi došla i sjela na taj tepih i zavađene ili osobe koje se ne slažu oko nečega bi sjele pored njega i zatim bi im ta osoba presudila, a mimo toga taj isti tepih je bio još i učionica.”

Malcolm X on the Versatility of a Prayer Rug