Iskup sa dva rekata nakon svađe

Ebu Hurejre radijellahu 'anhu spominje da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:
تكفير كل لحاء ركعتان
”Iskup za svaku svađu su dva rekata.” 1

Imam San'ani rahimehullah kaže u komentaru:
To je svađa (nekorisna rasprava) i vrijeđanje. Tako da je onaj ko se svađa i vrijeđa dužan da se iskupi za to. Iskup za nedolično ponašanje su dva rekata a što se tiče prava onog koga je uvrijedio za to se treba tražiti oprost i od te osobe.2
Imam El-Munavi rahimehullah kaže: ”Dva rekata koja klanja nakon što uzme abdest jer se zaista spominje u predaji da abdest otklanja ljutnju 3.” 4
Tako da bazirano na ovim predajama preporučeno je da se klanajaju dva rekata nakon upuštanja u nekorisnu raspravu5 ili vrijeđanje kao vid iskupa za takvo ponašanje.
A Allah najbolje zna.

  1. Šejh Albani ocjenio sahihom u Sahih-ul-Džami 2986.

  2. Tenvir šerh Džami Es-Sagir 5/89.

  3. إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ”Ljutnja je od šejtana a šejtan je od vatre.zaista se vatra gasi vodom pa kada neko od vas bude ljut neka se abdesti”

  4. Fejd-ul-kadir 3/266.

  5. op. ovdje se ne misli na vjerski preporučenu raspravu sa jevrejima i kršćanima i drugim zabludjelim skupinama, takva rasprava ima svoj zaseban propis. A Allah najbolje zna.