Odgovor:

Zahvala neka je Allahu.
Jacija namaz se treba klanjati prije polovine noći i nije je dozvoljeno odgađati nakon polovine noći jer je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:
وَقْتُ العِشاء إلى نصف الليل
”Vrijeme jacije namaza je do polovine noći.” 1
Tako da je moraš klanjati do polovine noći, bazirano po dužini noći jer nekad je noć duža a nekad kraća tako da se uzima u obzir koliko noć traje. Ukoliko je noć duga 10 sati onda nije dozvoljeno da se odgađa jacija do kraja isteka njenog petog sata.
Najbolji način je da se klanja u prvoj trećini noći. Ukoliko osoba klanja u početku jacijskog vremena to je uredu, ali ako je odgodi malo to je bolje jer je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem odgađao jaciju do prije isteka njezinog vremena 2.
Međutim ako je osoba klanja na početku njenog vremena, nakon sumraka, kada nestane crvenkast sjaj sa horizonta u tome nema ništa pogrešno.
A Allah najbolje zna.

Na pitanje odgovorio Šejh AbdulAziz ibn Baz. 3

Na pitanje; Da li zadnji sat prije sabah namaza pripada zadnjoj trećini noći? Stalna komisija učenja za davanje fetvi je odgovorila:

Sat koji predhodi drugom fedžru (istinskoj zori) koji traje 60 minuta je dio zadnje trećine noći i smatra se zadnjim satom u noći jer noć se računa od zalaska sunca (nastupa akšama) pa sve do izlaska prave zore (nastupa sabah namaza).

4