Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem kaže: “I znaj da je pobjeda/pomoć  sa strpljenjem.”

Ovo se podudara sa riječima Uzvišenog:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٤٥

45 O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite

El-Enfal, 45

 

 

 

I riječima: “Ako vas bude stotina izdržljivih, pobijedit će dvije stotine.” (El-Enfal: 66.)

Kao i Allahovim riječima:

بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢٥

125 Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih."

Alu-Imran, 125

Isto značenje se nalazi u mnogim drugim ajetima i hadisima koji naređuju strpljivost pri susretu sa neprijateljem.

Omer radijellahu 'anhu  je upitao starce iz plemena Benu Abes: “Čime se borite protiv neprijatelja?”, na što su odgovorili: “Strpljenjem! S kim god se suočimo, prema njima pokažemo strpljivost, kao što su i oni prema nama strpljivi.”

Neko od ispravnih prethodnika je rekao: “Svima nam je smrt i bol rane mrska, ali se po strpljivosti odlikujemo jedni nad drugima.”

Jedan od heroja bio je upitan o svojoj hrabrosti, na šta je odgovorio: “To je trenutak strpljivosti!”

Sve navedeno je u vezi sa vanjskim neprijateljem, a to je džihad protiv nevjernika, dok isto važi i za unutarnjeg neprijatelja, a to su nefs i prohtjevi. Džihad protiv nefsa i prohtjeva jedan je od najvećih džihada, kako kaže Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  : “Mudžahid je onaj ko se bori sa svojim nefsorn u ime Allaha. “ 1

Neko je upitao Abdullaha ibn Amra radijellahu 'anhuma o džihadu, na što mu je ovaj odgovorio: “Počni sa svojim nefsom, pa se protiv njega bori! Počni sa svojim nefsom, pa njega savladajl”

Bilježi se i sa slabim lancem prenosilaca, hadis kojeg prenosi Džabir radijellahu 'anhu  u kojem je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao jednoj grupi koja se vraćala iz džihada: “Vraćate se iz malog džihada u veliki džihad”, na šta su ga ljudi upitali: “A koji je to veliki džihad?”, pa je Vjerovjesnik  sallallahu 'alejhi ve sellem odgovorio: “Borba roba protiv vlastitih prohtjeva! “ 2
Kada je Ebu-Bekr es-Siddik radijellahu 'anhu iza sebe za halifu ostavljao Omera radijellahu 'anhu  u svojoj oporuci mu je rekao: ”Prvo na što te upozoravam je tvoj nefs koji se nalazi između tvoje dvije strane!”

Bilježi se i hadis, kojeg prenosi Sa’ d bin Sinan preko Enesa radijellahu 'anhu kao što ga prenosi i Ebu- Malik El-Ešdžei mursel-predaju gdje stoji da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: “Nije tvoj neprijatelj onaj koji kad te ubije uvede te u Džennet, kao ni onaj kojeg kada ga ti ubiješ pa ti to bude svjetlom, najveći tvoj neprijatelj je tvoj nefs koji se nalazi u tebi. “
I ovaj džihad, također, iziskuje sabur. Pa onaj ko osaburi u borbi protiv svoga nefsa, prohtjeva i šejtana, pobijedit će ih, jer će mu doći pomoć i pobjeda. Dok će onaj ko bude očajavao i ne bude se strpio u borbi protiv njih ostati savladan, ponižen i zarobljen u rukama šejtana i svojih prohtjeva. Zbog toga je Abdullah ibn El-Mubarek rahimehullah rekao: “Ko se strpi, pa nije mu puno vremena (do pobjede) trebalo, a ko ne osaburi, pa neznatnim se nasladio.”

Buhari i Muslim rahimehumallah bilježe hadis u kojem je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem  rekao: “Nije jak onaj koji je jak u hrvanju, već je jak onaj ko svoj nefs u srdžbi savlada. “ 3

Neko je El-Ahnefa ibn Kajsa rahimehullah ovako opisao: “Najjači je bio u savlađivanju svoga nefsa u srdžbi.”

Nekome je bilo rečeno: “Taj i taj hoda po vodi!”, na što je dotični odgovorio: “Kome je Allah dao snagu da se suprotstavi svojim prohtjevima, on je jači od onoga što po vodi hoda.”

Znaj, tvoj nefs je poput tvoje jahalice! Ako od tebe vidi marljivost, sama će marljiva morati biti, a ako od tebe vidi lijenost, nastojat će da te savlada, tražit će svoje prohteve i uživanja.

Ebu-Sulejman ed-Darani rahimehullah kazuje: “Dok sam prolazio Irakom, nailazio sam na dvorce, jahalice, odjeću i hranu koja pripada carevima, pa se nisam za tim okretao. A kada sam prolazio pored datula, skoro da mi ih je nefs poželio.” Kada su te njegove riječi spomenuli jednom arifu-znalcu rekao je: “To su prohtjevi od kojih njegov nefs nije ništa očekivao, dok je imao nadu u datule pa ih je poželio.”

Tako se Vjerovjesnikove sallallahu 'alejhi ve sellem riječi: “I znaj da je pobjeda (pomoć) sa strpljenjem”, odnose i na strpljenje u džihadu protiv vanjskog neprijatelja, a i na strpljenje u džihadu protiv unutarnjeg neprijatelja, a to su nefs i prohtjevi. Ispravni prethodnici su ovaj sabur voljeli više u odnosu na sabur u poteškoćama.

Mejmun ibn Mihran rahimehullah  je rekao: “Dvije su vrste sabura: sabur na nedaćama koji je dobar, ali je od toga bolji sabur u sustezanju od grijeha.”

Seid ibn Džubejr rahimehullah  je rekao: “Sabur može biti u sustezanju od Allahovih zabrana, i u izvršavanju Allahovih farzova koje je On propisao, i to je najvrijedniji sabur.” A druga vrsta sabura se vezuje za strpljivost u nedaćama. Čak se ova izreka navodi i kao merfu-hadis koji se prenosi od Ali ibn Ebi-Taliba radijellahu 'anhu ,  međutim kao takva  nije potvrđena.

Ibn Redžeb el-Hanbeli

Poslanikov savjet Ibn-Abbasu

Preuzeto sa:

stazomislama.com