Aiša radijellahu 'anhu prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bio upitan koja djela su najbolja pa je odgovorio:
أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ ”Ona na kojima se ustraje pa makar to bila mala” 1

Nakon što sam pogledao svoje stanje, zatim stanje onih koji troše svoje vrijeme, želio sam da nas ohrabrim da obožavamo Alaha tako što ćemo napraviti listu poznatih radnji za koje je Allah obećao nagradu. Ovo je takođe napomena da bolje koristimo naše vrijeme i da iskoristimo prilike u svakom satu. Cilj ove liste nije da se ukaže na ova djela koliko je da se ukaže na bitnost organiziranja, planiranja i čuvanja vremena trošeći ga u nešto korisno.

Za početak spomenimo vrijeme po pitanju kojeg smo većina nemarni i rasipnici i čiju bitnost slabo ko da prepoznaje.

Vrijeme je poput bogatstva, zahtjeva pažnju i brigu, kako u trošenju, tako i u raspoređivanju. Iako je moguće da prikupljamo i čuvamo bogatstvo, pa čak i da dodajemo na njega, vrijeme nasuprot tome nije ni slično, jer svaka minuta koja prođe se ne može vratiti, pa makar potrošili svo bogatstvo ovog svijeta.

Vrijeme je određeno da bude jedan određen period i ne može se pomjeriti unaprijed niti odgoditi. Kako njegova vrijednost zavisi od onoga u čemu ga koristimo, obavezno je svakom čovjeku da čuva vrijeme, bilo ono dugo ili kratko, svakako koristeći ga na najbolji mogući način ne bivajući nemaran prema njemu.

Kako bi sačuvali svoje vrijeme moramo se osvrnuti na to kako i gdje ga trošimo. Najbolji način da utrošimo vrijeme je da budemo pokorni Allahu. Neće se niko pokajati za vrijeme utrošeno u pokornosti Allahu. Jedino kajanje će biti za nedostatkom opskrbe po pitanju dobrih djela. Tako, zabilježi svoj cilj brate i sestro, očisti svoj nijet i započni sa željom da sačuvaš svoje vrijeme, a da ne potrošiš ni minutu od njega.

Dragi brate i sestro, izabrao sam vremensko razdoblje od deset minuta (za činjenje dobrih djela) zbog lahkoće primjene i stvaranja navike, tako da kada neko počne sa malo dobra može Allahovom voljom na kraju raditi dobro stalno. Ovakvim djelima se nalazi potvrda i u riječima Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem”Najbolje djela su ona na kojima se ustraje pa makar to bila mala…” 2

Imam En-Nevevi rahimehullah je rekao u vezi sa ovim hadisom: ”U ovom hadisu se nalazi preporuka da se dobra djela rade redovno i ustrajno. Zatim objašnjenje da je malo djelo koje se radi redovno bolje nego veliko koje se započne, pa ostavi. Čineći malo djelo sa poslušnosti, sjećanjem i svjesnosti Allaha, zatim sa iskrenošću i čineći ga samo radi Allaha, čini da se to djelo akumulira i umnožava, prevezilazeći ono što je veliko a prekinuto.”

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao istinu. Dragi brate i sestro evo primjera iskorištavanja deset minuta u pokornosti. Veličanje Allaha izgovarajući ”SubhanAllah” sto puta dnevno znači da ćemo to izgovoriti 36 500 puta u godini, zato sagledaj sebe, jer ovoliko se može postići u godini samo ako smo redovni u svome tesbihu (tesbih = izgovaranje riječi SubhanAllah) i ako iskorištavamo svoje vrijeme.

Takođe, ukoliko neko izdvoji deset minuta dnevno da čita Kur'an, onda u osnovi svakih dva mjeseca će pročitati cijeli Kur'an, da li ti ovako radiš? Zapitaj se da li pročitaš hatmu u jednom mjesecu mimo Ramazana (ili čak i u Ramazanu)? I nemoj se ograničavati dragi brate i sestro, ovih deset minuta se mogu izdvojiti i više nego jednom dnevno. Možda ćeš naći vremena poslije sabaha, možda nakon zalaska sunca, možda nakon podne namaza a možda prije spavanja.

Takođe, ako neko zapamti jedan ajet iz Allahove knjige svaki dan, on ili ona će za osam godina znati cijeli Kur'an napamet ukoliko ustraje na tome.

Većina radnji ovdje spomenutih su radnje jezika tako da je svako u mogućnosti da zaradi nagradu u svim situacijama i vremenima. Pa ko želi da se trudi u pokornosti Allahu pa vrata dobra su otvorena i cijeli dan može biti poput tih deset minuta a zasigurno i cijeli život.

Od Abdurhamana ibn Ebu Bekra radijellahu 'anhu se prenosi da je neka osoba upitala: ”Allahov Poslaniče ko je od ljudi najbolji?” On je odgovorio: ”Onaj čiji je život dug a djela dobra.” pa ga je upitao: ”A ko je od ljudi najgori?” Pa mu je odgovorio: ”Onaj čiji je život dug a djela loša.” 3

Ovo nam je prilika, dragi brate i sestro. Dest minuta u kojim možemo osjetiti slatkoću redovnog obavljanja djela i ovo nam može pomoći da rasporedimo naše vrijeme sve dok mu cijeli život ne postane koristan. Deset minuta koje su u skladu sa Allahovm govorom:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

56 Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,

Ez-Zarijat, 56

Ibn Kajjim rahimehullah je rekao: ”Na kraju, ukoliko se rob nakon što se okrene od Allaha preokupira činjenjem grijeha (na ovom svijetu) on će izgubiti dane svoga pravog života (na onom svijetu). Vidjet će posljedice njihovog gubitka kada kaže:

يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى ٢٤

24 i reći: "Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!"

El-Fedžr, 24

Neka od djela koja se mogu učiniti u deset minuta:

 • Duha namaz
 • Čitanje Kur'ana
 • Činjenje salavata na Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem
 • Klanjanje dženaze namaza
 • Sjećanje na Allaha
 • Izgovaranje Tesbiha (izgovaranje SubhanAllah), tahmida (Elhamdulillah) i tehlila (La ilahe illallah)
 • Podučavanje djece
 • Dova
 • Obračunavanje samog sebe
 • Čitanje
 • Otklanjanje tuđih poteškoća i ispunjavanje njihovih potreba
 • Čuvanje rodbinskih veza
 • Slušanje islamskih predavanja
 • Posjećivanje vjernika Allaha radi
 • Sjećanje na Allaha poslije obaveznih namaza
 • Pomirivanje između ljudi
 • Savjetovanje
 • Telefonski poziv rodbini
 • Pisanje oporuke
 • Udjeljivanje sadake
 • Čitanje sire i hadisa Allahovog Poslanika [sav]
 • Razmišljanje
 • Širenje da'vetskog materijala preko mailova (interneta)
 • Hranjenje siromašnih
 • Klanjanje istihare namaza
 • Briga o siročadima
 • Služenje porodici
 • Traženje znanja
 • Savjetovanje na dobro
 • Zadržavanje na sedždi
 • Širenje islamskog znanja
 • Pozivanje Allahu
 • Davanje trajne sadake 4
 • Briga o vlastitoj djeci
 • Ponavljanje za mujezinom
 • Obavljanje noćnog namaza