Archives

Posts navigation

Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

 1. 1.Ima li većeg nasilnika od onoga koji zabranjuje Allahove mesdžide
 2. 2.Ima li većeg nasilnika od onoga koji zabranjuje Allahove mesdžide
 3. I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu
 4. Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju
 5. Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju.
 6. Oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli
 7. 2.Oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli
 8. 3.Oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli
 9. U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite
 10. U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite (drugi dio)
 11. Rekoše oni do čije se riječi držalo: napravićemo nad njima mesdžid
 12. Džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime
 13. U džamijama koje se Allahovom voljom podižu
 14. U džamijama koje se Allahovom voljom uzdižu 2dio
 15. El-Kurtubi: U džamijama koje se Allahovom voljom podižu
 16. El-Kurtubi: Koje se neugodnosti otklanjaju iz mesdžida
 17. El-Kurtubi: Mesdžidi se čuvaju od obavljanja trgovine u njima
 18. El-Kurtubi o recitovanju poezije u džamiji
 19. El-Kurtubi: podizanje glasa u džamiji
 20. El-Kurtubi: Spavanje u džamiji
 21. El-Kurtubi: Sunneti pri ulasku u mesdžid
 22. Namaz pri ulasku u mesdžid
 23. El-Kurtubi: Osvjetljavanje džamije
 24. Ljudi koje ne zaokuplja trgovina od spominjanja Allaha
 25. Svetost džamije se ogleda u petnaest stvari
 26. Namaz žene u kući je bolji od njezina namaza u džamiji
 27. Primjerni trgovci
 28. Dan kada će se srca i pogledi prevrtati
 29. Mesdžidi su radi Allaha
 30. Mesdžidi su radi Allaha (2.dio)
 31. Mesdžidi su radi Allaha (3dio.)
 32. Mesdžidi su radi Allaha (4.dio)