svjedočanstva o nastojanju nekih muslimana da postignu dogovor sa zvaničnim predstavnicima muslimana u BiH