Archives

Posts navigation

Šubhe simpatizera IDIŠ-a (ISIL-a)

 1. Šubhe/nejasnoće simpatizera Idiša/Isila
 2. Prva šubha: Hrabrost i napredovanje ukazuju na iman i ubjeđenje?
 3. Treća šubha: Idiš želi primjenu šerijata i uspostavu hilafeta?
 4. Četvrta šubha: Zašto ne osporavate druge mimo Islamske države?
 5. Peta šubha:Nemoj da ti na Sudnjem danu parničar bude mudžahid ili šehid
 6. Šesta šubha/nejasnoća:Idišov odgovor da njihovi akidetski temelji nisu haridžijski
 7. Prva osobina Haridžija: Oponiranje šerijatskom sudu
 8. Drugo i treće svojstvo haridžija: Mladih godina,blesavih ideja
 9. Četvrta i peta osobina haridžija: lijep govor a ružno djelo
 10. Šesta osobina haridžija:Ajete o nevjernicima primjenjuju na vjernike
 11. Sedma osobina haridžija: Ibadet utemeljen na neznanju
 12. Osmo svojstvo haridžija: Optužba drugih muslimana za izdaju
 13. Deveto svojstvo haridžija: Nerazumijevanje Kur'ana
 14. Sedma šubha/nejasnoća Idiša: “Brijanje glave”
 15. Osma šubha Idiša: Opis haridžija da ubijaju muslimane ne važi za nas?
 16. Deveta šubha Idiša:Opis haridžija da ostavljaju mnogobošce se ne podudara s nama?
 17. Dodatak devetoj šubhi Idiša:Izbjegavaju da čuju govor oponenta
 18. Drugi dodatak devetoj šubhi Idiša:Pojavljuju se u vremenu krize u ummetu
 19. Deseta šubha: Osporavate li prijestupe svih mudžahida?
 20. Jedanaesta šubha:Tekfirite ljude na osnovu slike!
 21. Dvanaesta šubha Idiša:Traženje međusobnog proklinjanja
 22. Trinaesta šubha Idiša: Slike šehida koji se smiju
 23. Četrnaesta šubha idiša: Zašto se borite protiv muvehida?
 24. Petnaesta šubha: Zašto se ne borite sa Idišom protiv vaših neprijatelja?
 25. Dodatak zadnjoj šubhi: Mentalitet velikog broja Idišovaca