Archives

Akida

Hadis Huzejfe

Iz djela „El-iman inde-s-selefi“ šejha Muhammed ibn Mahmud Alu Hudajr „Vjerovanje po shvatanju selefa“ : Odgovor na šubhe/nejasnoće suvremenika. Huzejfe, radijjallahu anhu, prenosi ...
Akida

Hadis ibn ‘Abbasa

Iz djela „El-iman inde-s-selefi“ šejha Muhammed ibn Mahmud Alu Hudajr „Vjerovanje po shvatanju selefa“ : Odgovor na šubhe/nejasnoće suvremenika. Hadis  ibn  ‘Abbasa Allahov ...
Akida

Znaci slabog imana

  Osjećaj tvrdoće i grubosti srca. Ovo se očituje time da učenje Kur'ana ne ostavlja trag na srcu čovjeka, niti njegovo slušanje, niti ...
Akida

Uzroci slabog imana

  Druženje sa pokvarenjacima Gledanje na griješnike sa divljenjem, miješanje sa onima što nered čine bez imanske zaštite od njih – zaista sve ...

Posts navigation

Odgovori na šubhe (nejasnoće) suvremenika