Archives

Namaz nakon izlaska sunca

Pitanje: Koje je ispravno mišljenje po pitanju hadisa koji je došao u vezi namaza nakon izlaska sunca? Odgovor: Ovaj hadis se od Poslanika ...
Hadis

Odabrane fetve šejha 'Ulvana