Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama