Šejtanova zamka muškarcima

Uzvišeni kaže: 

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦ فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٧

16 slični su šejtanu kad kaže čovjeku: "Budi nevjernik!" – pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: "Ti se mene više ne tičeš, ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!" 17 Obojicu ih na kraju čeka vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike.

El-Hašr, 16 - 17

Šejtan koristi ženu kako bi ulovio srca ljudi. Žene su šejtanove zamke (mreže). I ko upadne u njegovu zamku rijetko se probudi iz svoje opijenosti. On se probudi samo sa skupinom mrtvih kajući se sa pokajnicima. Šejtan iskorištava pobožnjaka neznalicu, igrajući se sa njim kao što se dječak igra sa loptom. I zbog toga se kaže: “Jedan učenjak je šejtanu teži od hiljadu pobožnjaka.” Zato što učenjak najbolje od svih poznaje šejtanske puteve, i on je naoružan štitom znanja (nauke). Kao što je islam upozorio na šejtanske spletke i načine njegovog zavođenja (neke od njih su spomenute u kazivanju o lblisu), islam je također upozorio na fitnet žena. Za to postoje brojni hadisi, npr:

 

  1. Prenosi se od Ibn Mes'uda radijellahu 'anhuda je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: Žena je avret i kada izađe šejtan je prati.’1

 

  1. Prenosi se od Usame ibn Zejda radijellahu 'anhuda je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem:Poslije sebe nisam ostavio štetnije iskušenje za ljude od žena.”2

 

 

  1. Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha radijellahu 'anhuda je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem:“Zaista, žena kada prilazi, prilazi sa likom šejtana, i kada neko od vas vidi ženu koja mu se svidi, neka spolno opći sa svojom ženom. Jer zaista, tvoja žena ima šta ima i druga.”3

 

A u drugoj predaji stoji: “Zaista žena prilazi u šejtanskom obliku i odlazi u šejtanskom obliku.”4

 

  1. Prenosi se od Ebu Bekra, radijellahu 'anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem“Ljudi su propali ako se pokore ženama, ljudi su propali ako se pokore ženama” – tri puta.”5

 

  1. Prenosi se od Ibn Abbasa, radijellahu 'anha, da je rekao: Oni koji su izašli iz vjere prije vas, izašli su samo radi žena, i oni koji su ostali će iz vjere izaći radi žena.”6

 

 

  1. Također se prenosi od Ibn Abbasa radijellahu 'anhada je rekao:“Žene su uništile Israelićane svojim nogama, a žene ovaj ummet uništavaju svojim glavama.”7
  2. Prenosi Alija ibn Ebi Talib radijellahu 'anhuod Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem:“Ljudima će doći vrijeme kada će im jedina briga biti njihovi stomaci, i njihov ugled biće uživanje, njihova kibla biće žene, a njihova vjera biće dirhemi (dinari). To su najgora stvorenja i biće od Allaha poniženi.’8

 

I ovdje se susrećemo sa pobožnjakom, neznalicom, jednim od pobožnjaka iz naroda Israelićana, kojeg je šejtan nadvladao i bacio ga u zlo njegovih djela, pa mu je uništio njegovu pobožnost i njegov iman mu oteo, pa je poslije vjere uznevjerovao i skrenuo s pravog puta nakon što je strast slijedio. To je Barsisa – pobožnjak. I evo vam njegove priče onako kako su je učenjaci spomenuli: 9 Prenosi se od Alije ibn Ebi Taliba radijellahu 'anhu da je čovjek ibadet činio u svom samostanu, i da je žena imala braću te da se od nečeg razbolila nakon čega su je doveli njemu. Ona mu se dotjerala i on ju je obljubio te je ona zatrudnila. Šejtan mu je došao i rekao: “Ubij je, jer ako te oni otkriju bićeš osramoćen.” On ju je ubio i zakopao. Braća su došla, uhvatila ga i odveli. Dok su išli šejtan mu je došao i rekao: “Ja sam te na to navratio, učini mi sedždu i ja ću te spasiti.” Učinio mu je sedždu. I zato Allah kaže:

“Slični su šejtanu kad je rekao čovjeku: Budi nevjernik…10

Ibn Džerir kaže: Prenosi se od Abdurrahmana ibn Zejda, a on od Abdullaha ibn Mes'uda radijellahu 'anhu o tefsiru ovog ajeta (“Slični su šejtanu… !’):

Rekao je Ibn Mes'ud radijellahu 'anhu: “Žena je čuvala ovce, imala je četvoricu braće. Noću je odlazila u samostan pobožnjaka. Pobožnjak joj priđe i počini blud te ona zatrudni. Šejtan mu dođe i reče: ‘Ubij je i zatim je zakopaj, jer ti si čovjek kome se vjeruje i čije se riječi slušaju.’ Ubio ju je i zatim zakopao. Šejtan je došao njenoj braći u snu i rekao im: ‘Isposnik (pobožnjak), vlasnik samostana, je počinio blud sa vašom sestrom i kad ju je oplodio ubio ju je i zatim zakopao u tom i tom mjestu.’ Kada su osvanuli jedan od njih je rekao: ‘Allaha mi, jučer sam sanjao san, ne znam da li da vam ga ispričam ili ne.’ ‘Ispričaj ‘ – rekoše oni. Ispričao je našta je drugi dodao da je i on sanjao isti san. ‘I ja sam tako mi Allaha to isto sanjao.’ ‘Tako mi Allaha, tu ima nešto’ – rekoše. Krenuli su i zatražili pomoć od svog kralja kako bi presudio tom pobožnjaku. Došli su mu, uhvatili i sa sobom ga poveli. Sejtan mu je došao i rekao: ‘Ja sam te u ovo uvalio, i iz tog te niko osim mene neće spasiti. Ti meni jednom na sedždu padni, a ja ću te spasiti onog u šta sam te uvalio.’ Učinio mu je sedždu i kada su ga odveli njihovom kralju, šejtan ga se odrekao. Bio je osuđen i ubijen.”11 12
Prenosi se od Alije ibn Ebi Taliba u drugom kontekstu.

Ibn Džer kaže: Prenosi se od Ebu Ishaka: Čuo sam Abdullaha ibn Nehika, čuo sam Aliju  (Aliju ibn Ebi Taliba) da je rekao: “Jedan pobožnjak je ibadetio šesdeset godina. Šejtan se umorio pokušavajući da ga zavede, pa se uputio jednoj ženi koju je opsjeo i ona je poludila. Žena je imala braću i on reče njenoj braći: ‘Preporučujem vam onog pobožnjaka da je izliječi.’ Doveli su mu je i dok je liječio boravila je kod njega. I jednog dana dok je bio s njom svidjela mu se, obljubio ju je i ona je zatrudnila. Kad je uvidio šta je uradio on je ubi. Njena braća su došla po njega da je osvete. Šejtan reče pobožnjaku: ‘Ja sam tvoj prijatelj. I zbog toga što si me izmorio ja sam ti ovo učinio, padni mi na sedždu.’ Pao mu je na sedždu i onda mu je šejtan rekao: ‘Ja nemam ništa s tobom, ja se bojim Allaha Gospodara svjetova.’ Na to se odnose riječi Uzvišenog: ‘Slični su šejtanu koji je rekao čovjeku: Budi nevjemik’.”13

Poruke priče

  1. Osamljivanje sa ženama je jedan od najvećih razloga koji dovode do činjenja bluda i na to je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upozorio. Prenosi se od Ibn Abbasa radijellahu 'anhada je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem:“Neka se niko ne osamljuje sa ženom osim u prisustvu mahrema.” 14 A u drugoj predaji stoji: “Čovjek se ne osami sa ženom, a da treći ne bude šejtan.” Prenosi se od Ebu Se'ida radijellahu 'anhu da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: “Nijedno jutro ne osvane, a da dvojica meleka ne poviču: Teško ljudima od žena i teško ženama od ljudi.”15
  2. Upozorenje da se žene ne ostavljaju kod onih koji za sebe tvrde da su duhovni iscjelitelji svejedno bilo to u crkvama ili kod zalutalih sufija. Nažalost, čujemo da neki ljudi ostavljaju svoje žene kod pojedinih šejhova pod izgovorom njenog duhovnog liječenja, a ovo je očita zabluda! Razmisli !

‘Knjiga o zulumćarima’
str: 178-183
Sa'd Jusuf Mahmud Ebu Aziz

Preuzeto sa: stazomislama.com