Kada je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem došao do Medine, našao je ljude kako proslavljaju određeni dan, kada ih je upitao: ”Šta je ovaj dan” oni su mu odgovorili da je to dan koji već generacijama proslavljaju svake godine. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem im je to zabranio i rekao: ”Mi imamo samo dva praznika, Eid-l-Fitr (Ramazanski bajram) i Eid-l-Adha (Kurbanski bajram)”.

Nije dozvoljeno da se uvode nove proslave i praznici, svejedno bila to proslava nacionalnog praznika, dana majki, radnika, i slično  – takva stvar nije dozvoljena u islamu.

Prelazeći na mevlud ili rođenje Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : Ako želimo da analiziramo da li je to od sunneta ili inovacije možemo započeti od samog datuma. Ljudi proslavljaju mevlud 12. Rebi'u-l-evvela, iako je po govoru učenjaka jače mišljenje da je rođen 9. dana trećeg mjeseca po islamskom kalendaru, a Allah najbolje zna. (Onaj ko se i malo upusti u istraživanje datuma rođenja Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem uvidjeti će da postoji  ogroman broj različitih mišljenja o datumu rođenja Allahovog poslanika, i da se ni za jednu od tih  predaja ne može zasigurno tvrditi da je na taj dan rođen Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem )

Nasuprot tome, postoji koncenzus svih učenjaka da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem umro 12. Rebi'u-l-evvela. Tako da ukoliko neko tvrdi da slavi njegov rođendan neka zna da slavi datum njegove smrti.

Takođe, postoji šablon koji svako može pratiti u koliko želi da sazna da li je nešto od sunneta ili novotarije. Sve ono što te približava Allahu mora da ima validan dokaz, a to je dokaz iz Kur'ana, sunneta ili od ashaba radijellahu anhum.

Ukoliko uzmemo za praksu mevlud ili rođenje Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem zapitajmo se: da li je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem slavio svoj rođendan? Jedini spomen njegovog dana rođenja je to što je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem postio ponedeljkom, međutim nikada nije ništa slavio u vezi toga, a pogotovo ne u trećem mjesecu. A kada je upitan zašto posti ponedeljkom odgovorio je: ”Ovo je dan kada sam se rodio i dan kada mi je došla objava”. Allah je objavio Kur'an na taj dan, pa tako ako se već pozivate na ovaj hadis, onda postite svaki ponedeljak!

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nikada nije proslavljao svoj rođendan niti su to radili njegovi ashabi, niti Ebu Bekr, Omer, Osman, i Alija radijellahu anhum , a bez sumnje da su voljeli Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem više od nas. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nije proslavljao ni rođendane svojih prethodnika, niti Ibrahima 'alejhisselam niti Isa 'alejhisselam niti Musa'a 'alejhisselam , niti bilo koga drugog od Allahovih poslanika a što upućuje da je ova stvar čista novotarija.

Tako da onaj ko proslavlja ovaj datum, ili se poziva da zna nešto što Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nije znao od vjere – a to je od stvari kufra jer niko ne poznaje vjeru bolje od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem – ili možda misli da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem znao da je to dobra stvar u vjeri, međutim nije upoznao svoj ummet sa time, a što bi takođe bila optužba na Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da je iznevjerio poslanicu s kojom ga je Allah obavezao. I ovo je od djela nevjerstva.

Ukratko, proslava rođenja Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem je od bid'ata, novotarija, stvari koje su falsifikovane i ubačene kao da su dio islama, međutim tu ne pripadaju. Ova stvar nije ubačena u vjeru u prvom stoljeću islama, niti u drugom, niti u trećem, nego tek u četvrtom hidžretskom stoljeću tako da ih nije nikada odobrio niko od učenjaka niti se iko složio sa ovim.

Ovo je forma bjega i imitiranja kršćana, jer ljudi koji se pozivaju na proslavu mevluda spominju lažni hadis koji pripisuju Allahovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao da su onome ko slavi njegov rođendan oprošteni svi grijesi. Ovo je slično onome što kršćani prakticiraju na božić – cijelu godinu provedu u nepokornosti i onda tvrde da samo njihovo vjerovanje u Isa 'alejhisselam briše sve njihove grijehe i garantuje im spas na onome svijetu. Tako isto u islamu postoji grupa ljudi-novotara koji tvrde da bez obzira šta mi radili (tokom godine), ukoliko dođemo na rođendan Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem možda malo zaplačemo, recitujemo poeziju i pretvaramo se da mu slavimo rođendan time mu pokazujući ljubav,  da će to biti razlog da nam svi naši grijesi budu oprošteni. Ovo je svakako pogrešno!

Ako zaista volite Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem pokažite tu ljubav kao oni za koje je on svjedočio da ga zaista vole i slijedite ga u svakom detalju, jer u suprotnom pozivate se na jedno a vaša djela ukazuju na drugo.

mevlud

Izvor: http://www.justaskislam.com/197/celebrating-mawlid-an-nabi-is-it-permissible/