Prenosi se od Aiše, radijellahu 'anha da je rekla:

„Imala sam propuštenog posta iz ramazana i nisam bila u mogućnosti da ga napostim nego tek u ša'banu.“ 1

 

Iz hadisa se zaključuje:

 

  • Da je dozvoljeno odgođanje da se naposte propušteni dani sve do pred naredni ramazan;
  • Da je bolje požuriti u napaštanju propuštenih dana kada se nema opravdanje za odgađanje, jer je ‘Aiša radijellahu 'anha pojasnila razlog-opravdanje svog odgađanja u napaštanju, a to je velika ljubav Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem prema njoj te njezin lijep odnos i ophođenje prema njemu sallallahu 'alejhi ve sellem . Zbog toga je napaštala propuštene dane u ša'banu kada je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem uobičavao mnogo (dobrovoljno) postiti;
  • Učenjaci se razilaze da li je obavezan kefaret-otkup onome ko ne naposti propuštene dane posta do narednog ramazana. Učenjaci hanbelijskog mezheba smatraju da je obavezan kefaret onome ko ih ne naposti bez opravdanog razloga. Ispravno je – Allah najbolje zna – da kefaret nije obavezan jer ne postoji nijedna predaja koja dopire do Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem a da obavezuje takvu osobu kefaretom-otkupom za grijeh. Ovo je stav Ebu Hanife i Ibn Hazma rahimehumallah 2
  • Lijepo ophođenje ‘Aiše radijellahu 'anha prema Allahovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem.
Fajda3 :

Nisu dužne postiti trudnica koja se boji za svoju trudnoću-plod usljed posta, i dojilja koja strahuje za svoje dojenče zbog posta. Dokaz je predaja od Nafi'a rahimehullah koji kaže: „Kći Ibn Omera radijellahu 'anhuma je bila udata za nekog čovjeka iz Kurejša. Bila je trudnicom i zadesila je žeđ u ramazanu, pa joj je Ibn Omer radijellahu 'anhuma naredio da prekine post i nahrani za svaki dan siromaha-miskina.“ 4 U predaji od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma je došlo da je naredio „prekini post i nahrani za svaki dan (siromaha) po pola sa’ pšenice.“ 5

Dakle, za svaki propušteni dan posta daju fidju i nisu to dužne napostiti. Fidja se daje u iznosu od pola sa’ pšenice (otprilike 1.500gr). A Allah najbolje zna