Pitanje

Kur'an Kerim je jasan po pitanju proglašavanja sljedbenika knjige (židova i kršćana) nevjernicima, osim onih koji su povjerovali u poslanicu Muhammeda (Kur'an), a što se tiče onih od židova koji kažu: Uzejr je sin Allahov i kršćana koji govore: Mesih (Isa) je sin Allahov, Kur'an  je jasan  da su oni nevjernici: „Nevjernici su oni koji govore: “Allah je, zaista, jedan od trojice!” “( El-Maide 73) Ali i pored ovih odsječnih dokaza nalazimo neke učenjake koji kažu: “Sljedbenici knjige nisu nevjernici, oni su samo sljedbenici knjige.” Podučite nas u ovim pitanjima?

Odgovor

Onaj ko kaže ovo je nevjernik, zato što poriče ono što je došlo u Kur’anu i sunetu od jasnog proglašavanja istih nevjernicima.

Kaže Uzvišeni Allah: “O vi kojima je data Knjiga, zašto u Allahove ajete ne vjerujete, a svjedoci ste da su Istina!?” (Ali-Imran 70), i kaže Uzvišeni: “Nevjernici su oni koji govore: “Allah je, doista, Mesih, sin Merjemin!””(El-Maide 72), i kaže Uzvišeni: “Nevjernici su oni koji govore: ‘Allah je, zaista, jedan od trojice!'” (El-Maide 73), i kaže Uzvišeni: “Jevreji govore: ‘Uzejr je Allahov sin’, a kršćani kažu: ‘Mesih je Allahov sin.’ To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?” ( Et-Tevba 30), i kaže Uzvišeni: “Nisu se oni od sljedbenika Knjige koji ne vjeruju i višebošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni” (El-Bejjine 1), i kaže Uzvišeni: “Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allah ni u ahiret, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru,sve dok ne daju glavarinu poslušno i pri tom budu ponizni” (Et-Tevba 29)… i dosta drugih ajeta.

Ve billahi tevfik, i neka je salavat na i selam na našeg poslanika Muhammeda, nj porodicu i nj ashabe.

Iz knjige “Fetve stalne komisije za naučno istraživanje i fetve” ( 2/18)

Prevedeno i preuzeto iz knjige: “Fetve učenjaka zemlje harema” autora Halida ibn Abdurrahmana El-Džerisija, strana 135, poglavlje o vjerama skupinama i zabludjelim govorima.