Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: “Kada vam zabranim nešto, onda ga se potpuno klonite, a kada vam naredim nešto, izvršavajte to koliko ste u mogućnosti.”
Imam Ibn Redžeb rahimehullah je rekao: “Ono što je stroga obaveza svakog muslimana, a o čemu treba voditi brigu, je da traga za onim što je došlo od Allaha džele ve ´ala i Njegova Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellemzatim da uloži sav trud da shvati značenje toga. Ako se radi o akidetskim stvarima treba da povjeruje i potvrdi vjerovanje; ako je u pitanju ono što treba izvšavati (npr: namaz, post, džihad i td.) onda on treba uložiti sav svoj trud u izvršavanju onoga za šta postoje zabrane. Sva njegova okupiranost i briga treba da bude uloženi potpuno u izvršavanju spomenutog, a ne u nečemu što je mimo toga.”

Ovakvo je bilo stanje Poslanikovih sallallahu 'alejhi ve sellem ashaba i onih koji su ih slijedili u dobru i u traganju za korisnim znanjem iz Kur´ana i Suneta. Ali, ako želja i briga slušaoca ne budu usmjerena ka slušanju naredbi i zabrana, već ka stvarima koje se možda mogu dogoditi, a možda i ne – pa zaista je ovo zabranjeno i onemogućava ozbiljnost u slijeđenju naredbe.

 

Kada traženje znanja biva pohvalnim?

 

Zaista učenje vjere biva pohvalnim onda kada to bude samo radi izvršavanja odnosno rada po tom znanju, a ne radi prepiranja i raspravljanja.

Sveobuhvatnost učenja je da se s tim želi samo Allahovo subhanehu ve te ´ala zadovoljstvo i približavanje Njemu sa spoznajom onoga što je On objavio Svom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem slijeđenje Njegovog puta, rad po tome te pozivanje ljudi u to.

 

Fitne u posljednjem vremenu

 

-Prenosi se od Alije radijellahu 'anhu da je spomenuo fitne koje će biti u posljednjem vremenu, pa mu je Omer radijellahu 'anhu rekao: “Kada će to biti o Alija?” a on je rekao: “Kada se vjera bude učila ne radi vjere, kada se bude učilo ne radi radi rada po naučenom i kada se bude uzimao tj. zarađivao Dunjaluk djelom kojim se zarađuje Ahiret.”

-Ibn Omer, radijellahu 'anhu, je rekao: “Nemojte pitati o onome što nije bilo, jer sam ja doista čuo Omera radijellahu 'anhu da je proklinjao onoga ko pita o onome što nije bilo.”

-Kada bi Zejd bin Sabit radijellahu 'anhu bio upitan govorio bi: “Je li bio ovako?” Pa, ako bi mu rekli: “Ne, nije”, on bi rekao: “Onda neka bude kako kažete.”

 

Kada nestaje svjetlost znanja?

 

-Imam Malik rahimehullah je rekao:” Prepiranje i raspravljanje u znanju odnosi svijetlost znanja iz čovjekovog srca.”

-Ibn Vehb rahimehullah kaže: “Čuo sam Malika rahimehullah , da kaže: “Prepiranje u znanju čini srce tvrdim, krutim i stvara žestoku srdžbu i zavst.'”

 

Plod rada po znanju

 

Ko bude radio po znanju – Allah azze ve džel, će mu dati uspjeh, učvrstiće ga, podariće mu da ispravno gleda na stvari i podučiće ga onome što nije znao. Pripadaće učenjacima koji su pohvaljeni u Kur'anu:

“A doista se Allaha boje od robova njegovih – učeni.” (Fatir, 28)

 

Oporuka onoga ko ti želi svaki hajr

 

Brate moj muslimanu: neka tvoja briga i obuzetost znanjem ne budu samo skupljanje i gomilanje knjiga, pamćenje mesele i tekstova, postizanje diploma , uzimanje idžaza bez rada po znanju, izvšavanja i sprovođenja onoga što čuješ od znanja ili pročitaš. Tako češ povećati i nagomilati dokaze protiv samog sebe i postaće ti težak grijeh.

 

Istiniti primjeri iz života ashaba

 

1. Abdullah bin Mesud radijellahu 'anhu je rakao: “Znali bismo učiti po deset ajeta i ne bismo učili nove sve dok ne bi radili po njima.”

2. Prenosi Ibn Omer radijellahu 'anhu: “Dok smo klanjali za Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem neki čovjek reče:“‘Allahu ekber kebiren, ve elhamdullilahi kesiren, ve subhanallahi bukraten ve esilen’Allah je najveći, i mnogo puta hvala Allahu, neka je slavljen Allah ujutru i naveče, a Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem upita:’ Ko je izgovorio to i to?’ a taj čovjek odgovori: ‘Ja, o Allahov Poslaniče!’ Tada reče Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Začudio sam se tom govoru! Tom govoru su se otvorila vrata nebesa!’ “

Ibn Omer radijellahu 'anhu nastavlja: “Otkako sam čuo Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da je to rekao, nisam ispustio taj zikr!” (Muslim)

3. Prenosi se od Ebu Bekra ibn Ebi Musa El-Ešarija rahimehullah da je rekao: “Čuo sam svog oca (Ebu Musa El-Ešarija rahimehullah ) dok je bio u prisustvu neprijatelja da kaže: ‘Zaista su vrata Dženneta ispod sijene sablji’ – neki čovjek ustade i reče: ‘O Ebu Musa, jesi li to čuo od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem?’ ‘Svakako’ pa se taj čovjek vrati svojim drugovima i reče: ‘Ja se opraštam od vas!’ Potom je polomio korice sablje i bacio ih, a onda navalio sabljom na neprijatelje sve dok nije bio ubijen.” (Muslim)

 

4. Prenosi se da je Alija bin Ebi Talib radijellahu 'anhu, rekao: “Požalili se Fatima radijellahu 'anhu, zbog toga što su joj ruke postale krute od teškog rada, a Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem je došlo nešto od ratnog plijena pa je ona otišla ka njemu da zatraži pomoć od njega, ali ga nije zatekla. Kada se vratio Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, došao je do nas. Mi smo se već pripremili za spavanje, ali smo ustali da ga dočekamo na što nam on reče da osnanemo na mjestu. Sjeo je između nas i rekao: ‘Zar ne želite da vas podučim nečemo što je bolje od onoga što ste tražili? Kada uđete u postelju onda veličajte (izgovaranjem Allahu ekber) Allaha trideset i četiri puta, slavite Ga (izgovaranjem subhanallah) trideset i tri puta i hvalite Ga (izgovaranjem ellhamdulilah) trideset i tri puta – to vam je zaista bolje od sluge.’ Alija radijellahu 'anhureče: ‘Nisam to prpustio od onda kada sam to čuo od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem.’ Neko ga upita: ‘Pa čak ni za noć Sifina, za vrijeme bitke?’ Pa čak ni za noć Sifina’ – odgovori on.” (Muslim)

 

5. Prenosi se od Salima bin Abdullaha bin Omera El-Hataba radijellahu 'anhu, a on od oca da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: “Divan li je čovjek Abdullah, kada bi samo noću klanjao!” Salim radijellahu 'anhu nastavlja: “Nakon toga Abdullah je noću kratko spavao.” (Muslim)

 

6. Prenosi se od Numana bin Salima rahimehullah a on od Amra bin Eusa rahimehullah da je rekao da mu je pričao Anbese bin Ebi Sufjan rahimehullahu vremenu dok je bio bolestan od bolesti od koje je preselio, o hadisu kojeg je tajio da je čuo Umu Habibu radijellahu 'anhu da je rekla: “Čula sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: “Ko bude klanjao dvanaest rekata u toku dana i noći biće mu sagrađena kuća u Džennetu zbog toga.’ ” Ummu Habiba radijellahu 'anhu je rekla da otkako je čula Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da je to rekao nikada ih nije ostavila.

-Anbese rahimehullah kaže: “Nisam ih ni ja ostavio klanjala od onog trenutka od kada sam čuo Umu Habibu radijellahu 'anhu šta je rekla o njima.”

-Amr bin Eus rahimehullahdodaje: “Nisam ih ostavio klanjati od kako sam čuo da Anbese govori o njima.”

-A i Numan bin Salim rahimehullah da to kaže.” (Muslim)

Pa možda i ti moj brate muslimanu počneš njih slijediti i ne ostaviš ovaj savjet nako što si ga čuo!

 

7. Imam El-Buhari rahimehullah kaže: “Nisam nikoga ogibetio od kako sam saznao da je gibet haram. I zaista, želim da sretnem Allaha Uzvišenog a da me On Uzvišeni ne bude pitao o gibetu.”

 

Dersovi odgoja iz hadisa Vjerovjesnika
Šejh Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan, rahimehullah
Preuzeto sa:  stazomislama.com