Prenosi se od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhu da je rekao: „Bili smo na putu sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem, pa ne bi korio postač onoga ko ne posti, niti bi onaj što mrsi korio postača.“ 1

U drugom hadisu:
Prenosi se od Aiše radijellahu 'anha da je Hamza ibn ‘Amr El-Eslemi radijellahu 'anhu rekao Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem: „Da li da postim na putu?“ Pa je rekao sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ako hoćeš posti, ako hoćeš mrsi.“ 2

 

Iz hadisa se izvode sljedeći propisi:

  • Da je dozvoljeno ostaviti (obavezni) post prilikom putovanja;
  • Da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem odobrio ashabima i post i mršenje na putu, a što ukazuje na dozvoljenost oboga;
  • Ostavljanje (obaveznog) posta na putu je olakšica, s obzirom da je putovanje stanje popraćeno raznim teškoćama;
  • Da onaj ko posjeduje snagu da isposti dan prilikom putovanja ima pravo da bira između posta i mršenja.