Pitanje

Oko šest godina sam radio u fabrici jedne strane kompanije. Muškarci i žene su se miješali i, naravno, pričali smo šalili se i svjedočili mnogim haram stvarima izmedu žena i muškaraca, naročito u večernjim smjenama. Primao sam platu mjesečno. Prije dvije godine sam napustio taj posao, ali još uvijek imam stvari koje sam kupio od tog novca, poput šivaće mašine koju sam koristio da šijem žensku odjeću. Nisam vodio brigu da li je ta odjeća moralna ili ne, šio sam sve, kako bi kazali. Sada sam se pokajao Allahu Uzvišenom i prestao sam to raditi.

Moje pitanje je kakav je propis plate koju sam dobivao za ovaj posao i kakav je propis stvari koje sam kupio za taj novac? Šta da uradim s tim stvarima, poput šivaće mašine, zlata i nekog namještaja? Molim vas uputite me na ono u čemu je Allahovo zadovoljstvo, želim da moje pokajanje bude potpuno.

Odgovor

Allahu neka je svaka zahvala i zahvaljujemo Mu što te je uputio ka pokajanju. Zaista je najbolja stvar koju osoba može učiniti na ovom svijetu iskreno okretanje Allahu. Kada Allah želi dobro nekoj osobi, otvori joj vrata poniznosti i učini mu vidljivim njegove mahane, neznanje, greške i prelaske preko Allahovih granica i smekša mu srce da bi se pokajao za svoje nedostatke i dovio za oprost. Tvoj rad u takvom miješanom okruženju i proizvodnja stvari koje će se koristiti u haram svrhe je od stvari koje su zabranjene Šerijatom islama, kako se ne bi narušilo praktikovanje islama i kako bi se zaštitilo društvo muslimana od prelaženja Allahovih granica.

Ibn Kajjim rahimehullah u djelu “El-Vabil ve-sajjib” kaže:

Što se tiče znakova koji ukazuju na vere’ (čuvanje od zabranjenih stvari), tu ulazi:

  • Udaljavanje od stvari koje vode u haram stvari i izbjegavanje svega čime im se približava, poput toga da čovjek izbjegava mjesta gdje imaju slike koje vode u smutnju iz straha da ne padne u smutnju.
  • Ostavljanje stvari u kojima nema ništa loše iz straha od stvari koje su pogrešne.
  • Izbjegavanje pretjeranog uživanja u stvarima koje su dozvoljene iz straha od mekruha i pokuđenih stvari.
  • Izbjegavanje ljudi koji čine otvorene grijehe ili ih smatraju dobrim, promovišu ih ili ih uzimaju olahko i ne zanima ih šta čine od grijeha. Miješanje s takvim ljudima može izazvati Allahovu srdžbu tako da se s takvim ljudima miješa samo onaj čije srce manjka poštovanja prema Allahu i Njegovim granicama. Kraj citata.

Drugo

Šivenje ženske odjeće koja nije odjeca čestitosti i koju će nositi na haram način i time uzrokovati fitnu je haram jer se time potpomaže zlo. Ono što musliman mora uraditi kako bi poštovao Allahove granice je da odbije da bude uzrok da neko bude nepokoran Allahu i da bude jedan od šejtanovih pomagača i vojnika.

Kaže Ibn Tejmije rahimehullah u djelu “Šerhu-l-Umda”:

Što se tice odjeće za koju je vjerovatno da će se koristiti na haram način, nije dozvoljeno da se prodaje ili da se šije za onoga ko će je na takav način koristiti. Isto se odnosi i za sve ostalo što je u osnovi dozvoljeno, ali ukoliko je poznato da će se koristiti na haram način. Kraj citata.

Takode je rekao u “Medžmu'u-l-Fetava”:

Ako pomaže čovjeku da bude nepokoran Allahu onda čini haram, jer mu pomaže u griješenju. Zbog toga je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem prokleo alkohol, onoga ko cijedi (voće za alkohol), onoga za koga se pravi, onoga ko ga prenosi i onoga za koga se prenosi, onoga ko ga prodaje i onoga ko ga kupuje, onoga ko ga sipa, onoga ko ga pije i onoga ko troši zaradu od alkohola. Većina ovih osoba, poput onoga koji cijedi voće, onoga koji prenosi i onoga koji toči, pomažu u njegovom konzumiranju, tako da je zabranjeno da se prodaje oružje onome ko ce ga koristiti na haram način, poput borbe protiv muslimana ili borbe u fitni. Kraj citata.

Kaže Ibn Hazm u djelu “El-Muhalla”:

Nije dozvoljeno da se prodaje ono za što preovladava da ce se koristiti u nepokornosti Allahu i takva trgovina nije dozvoljena. Poput da se prodaje ono što se može cijediti ili na drugi način od njega napraviti hamr (opijat, alkohol, cigarete), ili prodati roba onome ko ce ga tretirati na ružan način ili prodavati oružje ili jahalice onome ko ce ih koristiti u neprijateljstvu prema muslimanima ili prodavati svilu muškarcu za kojeg je poznato da će je nositi i stvari poput tih jer Allah kaže:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

2 O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnome hramu želeći nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnome hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.

El-Maide, 2

Trgovine koje smo nabrojali zasigurno spadaju u potpomaganje u griješenju i sprečavanje takve trgovine je pomaganje u dobročinstvu i pobožnosti. Ako preovladava da se te stvari nece koristiti na haram način, onda je trgovina dozvoljena jer ne spada u potpomaganje u nepokornosti Allahu.

U Fikhskoj enciklopediji stoji:

Nije dozvoljeno da se osoba bavi profesijom/zanatom koji vodi u haram ili potpomaže haram poput tetoviranja, koje je samo po sebi haram ili bilježenja kamata, jer time se pomaže onima koji na nedozvoljen nacin troše tuđe imetke. Kraj citata.

Treće

Jedan od uslova za pokajanje od haram imetka je odricanje od tog imetka time što će se taj imetak potrošiti u korist muslimana i sličnih humanitarnih svrha.

Kaže Ibn Tejmije u “Medžmu-ul-Fetava”:

Onaj ko primi naknadu za haram poput onoga ko prenosi alkohol ili platu za pravljenje krsta, novac za prostituciju i slično, treba da taj novac da za sadaku i da se pokaje od tog zlog djela i ta sadaka treba da bude iskup za to djelo (a ne dobrovoljna sadaka za koju se očekuje nagrada). I nije dozvoljeno da se koristi taj novac jer to je naknada za zlo. Kraj citata.

Kaže Ibn Muflih u El-Furu’:

“Što se tiče haram imetka, čovjek treba da se pokaje i da se odmah riješi tog imetka.’’

Ono što ti treba da uradiš je da izračunaš koliko si zaradio imetka praveći tu odjeću za žene i da taj novac udijeliš u nadi da ce ti to biti iskup za prethodne grijehe. Što se tiče imetka koji si zaradio u toj fabrici, uključujući i šivaću mašinu, ne moraš da je se riješiš jer sam taj posao nije haram nego je to ono što je došlo u tom poslu od nedozvoljenog miješanja, koje nije povezano sa osnovom tog posla, a drugačije bi bilo sa poslovima koji su u osnovi haram, poput proizvodnje alkohola, cigareta ili nekih haram mašina, u kojem slučaju bi se trebao riješiti plate koju si dobio na tom poslu. Ukoliko ti predstavlja poteškoću da se riješiš svog imetka koji si zaradio u proizvodnji odjeće koja se koristi na haram način, onda ti nije grijeh da ostaviš onoliko koliko ti je potrebno.

Kaže Šejh Ibn Tejmije rahimehullah u “Medžmu-ul-fetava”:

Ukoliko su prostitutka ili proizvođač hamra (alkohola i slično) siromašni, onda je dozvoljeno da im se da od tog imetka onoliko koliko im je dovoljno, ali ukoliko su sposobni da se zaposle, da pokrenu nekakav zanat poput šivenja, onda neka im se da onoliko koliko im je dovoljno da započnu taj posao. Kraj citata.

A Allah najbolje zna.