AkidaAhlak, edeb, rekaikHadis

Ono što muslimani vide lijepim, to je kod Allaha lijepo.

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid: 

Pojašnjenje govora:  “Ono što muslimani vide lijepim, to je kod Allaha lijepo.”

Što se tiče govora ‘Abdullaha ibn Mes'uda radijellahu 'anhu : „Ono što muslimani vide lijepim, to je kod Allaha lijepo“ – ne cilja se sa ovim ono što je ljudskom umu lijepo a ujedno suprotno šerijatu.

Rekao je imam Šafija rahimehullah: „Ko nešto smatra lijepim zapravo to isto propisuje (u vjeri).“ Ovaj govor nema za cilj značenje kada neko od ljudi (muslimana) smatra nešto lijepim mimo većine njih. Naprotiv, ovaj govor se može odnositi na jedno od dva značenja, a oba su ispravna:

  1. Da se pod ovim podrazumjeva djelo shodno običaju koji nije suprotan šerijatu.
  2. Da se pod ovim cilja argumentacija koncenzusom (muslimana), pa kada se muslimani usaglase jednoglasno da nešto smatraju lijepim i dobrim, onda je takav koncenzus dokaz. Tada se neka stvar smatra lijepom po Allahovom sudu, i na ovo može da upućuje ovaj govor: „Ono što muslimani vide lijepim, to je kod Allaha lijepo.“ 1

 

Dakle, ovo značenje se razumije kada se razmatra govor Ibn Mes'uda radijellahu 'anhu kao općenit za sve muslimane, iako isti govor pokazuje iz svog konteksta da Ibn Mes'ud radijellahu 'anhu pod ovim podrazumjeva ashabe Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, a ne druge (muslimane) mimo njih. Cjelokupan tekst njegovog govora je kako slijedi:

 

„Doista je Allah pogledao u srca Svojih robova i našao da je srce Muhammeda najbolje srce Njegovih robova, pa ga je odabrao za Sebe i poslao sa Svojom poslanicom. Zatim je, nakon srca Muhammedova, pogledao u srca Svojih robova i našao da su srca njegovih ashaba najbolja srca među Njegovim robovima, pa ih je učinio pomagačima Svoga Vjerovjesnika, i da se bore za Njegovu vjeru. Pa ono što muslimani vide lijepim, to je kod Allaha lijepo, a što smatraju ružnim, pa to je kod Allaha ružno.“ 2

 

U svakom slučaju, nije ispravno dokazivati ovim govorom Ibn Mes'uda radijellahu 'anhu da se smatra lijepim nešto što je Allah zabranio, poput oponašanja mušrika.

A Allah najbolje zna.

 

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/45200   3