Šejh El-Fevzan

Ako se nakon pojave zore ili tokom dana uspostavi s dokazom da je ramazan po viđenju mlađaka nastupio u prethodnoj noći, onda je obaveza da se čovjek suzdrži od svega što kvari post u ostatku dana, iz razloga što je taj dan od ramazana. Ovaj propis važi zbog hadisa Seleme ibn El-Ekva’ radijellahu 'anhu koji kaže: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je naredio nekom čovjeku iz plemena Eslem da obavjesti narod: ko je jeo neka posti ostatak dana, a ko nije jeo neka posti, doista je danas dan ‘Ašure.“ 1. Obaveza je da se naposti ovaj dan shodno jačem mišljenju među učenjacima, jer je u tome predostrožnost da je čovjek čist od odgovornosti naspram ove velike obaveze.

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah kaže: „Obaveza je da se (u tom danu) suzdrži od svega što kvari post, ali nije obaveza napostiti.“ 2 U ovome stavu ga slijedi njegov učenik Ibnu-l-Kajjim rahimehullah. Ovo mišljenje su zauzeli zato što propisi ne bivaju obavezni osim nakon dospijeća do šerijatskog obveznika (muslimana), i što je Zakonodavac odredio da je propis onoga ko pogriješi 3 ili zaboravi isti, pa im je obojici ispravan post, 4, jer u slučaju ovog čovjeka nije uslovom postojanje nijeta (za postom) tokom (prethodne) noći, jer on to nije bio u stanju učiniti. Šerijatsko je pravilo da shodno sposobnosti (da se neko djelo učini) biva i šerijatska obaveza. Allah je rekao (u prijevodu): „Allah ne opterećuje nikoga preko njegovih mogućnosti…“(2:286)

Ako čovjek zaposti u jednoj zemlji a nastavi post u drugoj zemlji čiji bajram bude (dan) kasnije, onda će i on bajramovati sa njima, makar postio preko trideset dana. Ovo važi zbog hadisa: „Post je na dan kada postite, bajram na dan kada bajramujete, a kurban bajram na dan kada prinosite kurbane.“ 5

Rekao je Et-Tirmizi rahimehullah: „Ovaj hadis su neki učenjaci hadisa ovako pojasnili: posti se i bajramuje sa džematom i većinom ljudi.“
Međutim, ako bi čovjek postio dvadest i osam dana do bajrama u nekoj zemlji, obaveza mu je da bajramuje zajedno sa tim narodom a zatim da naposti jedan dan, jer mjesec ne može biti manje od dvadest i devet dana. 6