Šejh Sajid El-Afani je rekao: ”Ko god traži Allaha, zatim plemenitost i čast, neka ne prodaje dušu za nisku cijenu kada ispred njega stoji vječni Dženet. Zaista stvoreni smo samo da živimo u Dženetskim baščama koje nam je Allah stvorio.”

El-Džunejd je rekao: ” Znaj da se Allah približava srcima onih robova koji nastoje da budu bliži Njemu, pa pogledaj šta je blizu tvoga srca.”

El-Afani je rekao: ”Poznavanje velčine Allaha, Kralja svih kraljeva će olakšati čovjeku da ostvari iskrenost. Takođe, poznavanje da se srca ljudi nalaze u Allahovoj ruci i da On upravlja njihovim stanjima, da On naređuje i zabranjuje, uzdiže u položaju i ponižava, i upravlja srcima stvorenja, tako da srce koje pokušavaš da pokažeš drugima je u ruci Onoga kome nisi pokoran. Nevjerovatno je da Ga poznaješ a da Mu ipak nisi iskren. Nevjerovatno je da čuješ njegov poziv a da odgađaš odgovor. Zaista sve ima zamjenu a samo Allah nema zamjenu.”

Neko od selefa je rekao: ”Bori se protiv svoje duše i spriječi rija (pretvaranje/pokazivanje pred drugima) i zamisli da su ljudi oko tebe poput životinja ili male djece tako da ne praviš razliku u svom ibadetu bili oni prisutni ili odsutni, kada te vide ili ne, i budi zadovoljan činjenicom da te Allah vidi.”

Ebu El-Derda radijellahu 'anhu je rekao: ”O Allahu, tražim kod tebe zaštitu od skromnosti licemjera.” pa je upitan šta je skromnost licemjera na šta je odgovorio: ”da vidiš tijelo koje je skromno a srce odbija da bude skromno.”

Zu-Nun je rekao: ”Kada se mudri osjeća ugodno u samoći onda je postigao iskrenost u takvom trenutku, njegova mudrost će ga odvesti do istinitosti i ispravnosti u nekoj stvari.”

لا تركنن لمخلوق على طمع *** فإن ذلك نقص منك في الدين
Ne oslanjaj se na stvorenja da ti ispune želje
zaista je to nedostatak u tvojoj vjeri

لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة *** إلا بإذن الذي سواك من طين
rob nema moći da ti nešto ispuni, pa ni veličine atoma
Osim sa dozvolom Onoga ko te stvorio od gline

فلا تصاحب قوياً تستعز به *** و كن عفيفاً و عظِّم حرمة الدين

Tako da ne hodaj sa moćnima da bi se hvalio s njima
nego budi skroman i pun vrlina i uzdiži svetost dina

واسترزق الله مما في خزائنه *** فإن رزقك بين الكاف والنون
Traži opskrbu od Allaha iz blaga koja su kod Njega
Jer zaista tvoja opskrba leži između kaf i nun*

  • na arapskom jeziku kaf i nun tvore riječ كن (kun) što znači budi, što se veže za ajet iz Kur'ana:

    إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢

    82 kada nešto hoće, On samo za to rekne: "Budi!" – i ono bude.

    Ja-Sin, 82

Izvor: http://alsiraat.co.uk/articles/sell-soul-lowly-price