Pitanje:

Kod nas na sijelima za žene mnogo slušamo da se žale na svoju mlađu ali i stariju djecu, npr. da kaže: ovo moje dijete nas zaokuplja, ne voli tu i tu hranu. Da li se ovo smatra ogovaranjem? Da li se djeca mogu ogovarat?… Šta je propis kada nena kaže za svoju unuku: ona nas ezijeti…nekada ovo kaže i još se smije. Da li se ovo smatra ogovaranjem uz činjenicu da dijete ne shvata šta se to o njemu govori?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Ovo pitanje smo predičili našem šejhu ‘Abdurrahmanu El-Berraku, Allah ga sačuvao, pa je odgovorio:
„Ono što se meni pokazuje (ispravnim) da to nije ogovaranje, naročito ako se radi o djetetu koje ne poima razumno stvari, kojeg to ne uznemirava, niti to osjeća.”

Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/258170